Frankrike legaliserar terminal sedering

02 februari 2016
Den franska nationalförsamlingen har godkänt en lag som tillåter terminal sedering men inte dödshjälp eller assisterat självmord.

Enligt den nya franska lagen, som har debatterats i flera år, har patienter rätt att begära "djup, kontinuerlig sedering som sänker medvetandenivån tills döden inträffar", men endast i livets slutskede. Läkare kan i samband med det avsluta livsuppehållande behandlingar, även vätske- och näringstillförsel. Sedering och smärtstillande medel är tillåtna, "även om de kan förkorta patientens liv".

Den nya lagen innehåller oklarheter som snart kommer att sättas på prov, varnar dödshjälpsförespråkaren och sociologen Philippe Bataille i den franska tidningen L'Humanité:
– I den nya lagen finns en fundamental motsägelse inskriven, som gör dödshjälp både möjligt och förbjudet samtidigt. Det vill säga, det hindrar läkare från att avsiktligt orsaka död men tillåter ett enkelt "att låta dö", det vill säga att helt enkelt avsluta vätske- och näringstillförsel tillsammans med palliativ vård tills döden inträder.

Gruppen Soulager mais pas tuer (Vårda inte döda), som arbetar mot dödshjälp, menar att den nya lagen "verkligen öppnar dörren för dödshjälp. Lagens initiativtagare har gjort lugnande uttalanden, men de har hela tiden vägrat att införa tydliga formuleringar i lagen om att syftet med denna typ av sedering inte får vara att orsaka dödsfall. Genom att stödja denna avsiktliga oklarhet, försvagar texten förhållandet mellan vårdare och patient, eftersom den nya lagen inte tydligt stänger dörren för dold dödshjälp", varnar Soulager mais pas tuer.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)