Heliga Moder Teresa om abort

06 september 2016
I söndags, den 4 september, helgonförklarades Moder Teresa (1907-1997) i en ceremoni på Petersplatsen i Rom. Som ”de fattigas ängel” var hon även en mycket stark förespråkare för människolivets okränkbarhet och talade vid ett flertal tillfällen rakt och öppet mot abort.

Mest känt är kanske Moder Teresas nobeltal från 1979, men även hennes tal vid FN och på den amerikanska National Prayer Breakfast fick på sin tid stor uppmärksamhet:

”[…] jag känner att den mäktigaste fredsförstörande kraften i dag är abort, eftersom det är ett direkt krig, ett direkt dödande som görs av mamman själv. […] Många människor är väldigt, väldigt bekymrade över barnen i Indien, över barnen i Afrika där många dör, kanske av näringsbrist, hunger osv, men miljontals dör med avsikt pga. att mamman väljer det. Och det är detta som är det största hotet mot fred i dag. För om en mamma kan döda sitt eget barn – det som kvarstår är att jag dödar dig och du dödar mig – det finns ingen skillnad.”
Utdrag ur Moder Teresas nobeltal, 11 december 1979 i Oslo.

”Verk av kärlek börjar hemma och verk av kärlek är verk för fred. Vi vill alla ha fred, och ändå, och ändå är vi rädda för atomvapen, vi är rädda för denna nya sjukdom. Men vi är inte rädda för att döda ett oskyldigt barn, det lilla ofödda barnet, som har skapats för samma syfte: att älska Gud och att älska dig och mig.

Detta är en sådan motsägelse, och idag känner jag att abort har blivit den största fredsförstöraren. Vi är rädda för atomvapen, eftersom de berör oss, men vi är inte rädda, mamman är inte rädd, att begå detta fruktansvärda mord. Även när Gud själv talar om det, Han säger: ’Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Jag älskar dig.’ Dessa är Guds egna ord till er, till mig, till det lilla ofödda barnet. Och det är därför, om vi verkligen vill ha fred, om vi är uppriktiga i våra hjärtan att vi verkligen vill ha fred i dag, låt oss ta detta starka beslut i våra länder, i våra städer, att vi inte kommer att tillåta att ett enda barn behöver känna sig oönskat, behöver känna sig oälskat, att vi kastar bort ett samhälle. Och låt oss hjälpa varandra att stärka oss i att man från våra länder, vår nation, vårt folk, våra familjer tar bort den fruktansvärda lagen, som dödar oskyldiga, som förstör liv, som förstör Guds närvaro.”
Utdrag ur Moder Teresas tal vid FN:s 40-årsjubileum, 26 oktober 1985 i New York.

”Och om vi accepterar att en mamma kan döda sitt eget barn, hur kan vi säga till andra människor att inte döda varandra? Hur kan vi övertyga en kvinna att inte göra abort? Som alltid måste vi övertala henne med kärlek och vi måste påminna oss att kärlek betyder att vilja ge tills det gör ont. Jesus gav även sitt liv av kärlek till oss. Så, mamman som funderar på abort, bör få hjälp att älska, det vill säga att ge tills det gör ont för hennes planer eller hennes fritid, att respektera hennes barns liv. Barnets pappa, vem han än är, måste också ge tills det gör ont.

Genom abort lär sig mamman att inte älska, utan att döda sitt eget barn för att lösa sina problem. Och genom abort får pappan veta att han inte behöver ta något ansvar alls för barnet, som han har fört i världen. Pappan kommer sannolikt försätta andra kvinnor i samma situation. Så abort leder bara till fler aborter. Alla länder, som accepterar abort, lär sitt folk att inte älska, utan att använda våld för att få vad de vill ha. Det är därför abort är den största förstöraren av kärlek och fred.”
Utdrag ur Moder Teresas tal vid National Prayer Breakfast, 3 februari 1994 i Washington.

I sin predikan vid helgonförklaringen var Moder Teresas försvar för människolivet något påven återkom till ett flertal gånger: ”Moder Teresa var, på alla sätt i sitt liv, någon som delade ut gudomlig barmhärtighet genom att göra sig tillgänglig för alla genom sitt välkomnande av och försvar för människolivet, de ofödda och dem som blivit övergivna och kasserade. Hon höll fast vid att försvara livet, och talade oavbrutet om att ’de ofödda är de svagaste, de minsta, de mest sårbara’.”

Källor: Aktion Lebensrecht für Alle (www.alfa-ev.de) Priests for Life (www.priestsforlife.org) och Pierced Hearts (www.piercedhearts.org)