Heliga stolen: ökad tillgång till abort mot mikrocefali är ett misslyckande

01 mars 2016
Den Heliga stolen, ständig observatör i FN, gjorde förra veckan ett uttalande under en diskussion om Zika-viruset där man påpekar att ökad tillgång till abort och abortframkallande medel är ett misslyckat svar på krisen från hela det internationella samfundet.

Den Heliga stolens representant, ärkebiskop Bernardito Auza, påminde i sitt tal inför FN att spridningen av Zika-viruset och den därav resulterande akuta hälsokrisen inte bara är en stor utmaning för regeringar i Latinamerika, utan även för hela det internationella samfundet. Han uppmanade alla regeringar att göra allt för att hjälpa regionen att stoppa spridningen av viruset och att hjälpa drabbade med lämplig behandling och tillgång till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster.

Ärkebiskopen menade vidare att den misstänkta kopplingen mellan Zika-virus och fosterskador är allvarligt oroande, som förtjänar samordnade åtgärder från det internationella samfundet. Det behövs mer forskning för att avgöra ett samband mellan viruset och mikrocefali, påpekade Auza, eftersom det framgår av aktuell forskning och information att inte alla gravida kvinnor som drabbas av viruset riskerar att få missbildade barn. Teser om att sjukdomen kan överföras sexuellt har ännu inte bekräftats.

På grund av bristande, entydiga vetenskapliga bevis och de markanta konsekvenserna för människors liv, bör vägen framåt inte styras av panik utan av vaksamhet, poängterade ärkebiskopen. Med tanke på de potentiella konsekvenserna för graviditeter och för spridning av sjukdomen, är det tydligt att en del av ett effektivt svar bör inbegripa att främja avhållsamhet.

Ärkebiskopen krävde vidare en helhetslösning som fokuserar på tillgång till information, förebyggande behandling och nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt inom ramen för mödra- och barnhälsa.

Ärkebiskopen talade även om sin oro över senaste tidens samtal mellan regeringstjänstemän och FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter om att avreglera abortlagar och tillgång till abortframkallande medel som ett sätt att förhindra barn med missbildningar.

Den Heliga stolen ser ökad tillgång till abort och abortframkallande medel som ett misslyckat svar på krisen av det internationella samfundet, framhöll Auza. Diagnosen mikrocefali bör inte bli en dödsdom. Oavsett sambanden med Zika-viruset är det ett faktum att vissa barn utvecklar tillstånd som mikrocefali, och att dessa barn förtjänar att skyddas och vårdas under hela livet, i enlighet med vår skyldighet att skydda allt mänskligt liv, friska och funktionshindrade, med samma engagemang, utan att utelämna någon, påpekade Bernardito Auza avslutningsvis.

Källa: Den Heliga stolens representation i FN (www.holyseemission.org)