Högre risk för depression med hormonella preventivmedel

03 oktober 2016
Kvinnor som använder hormonella preventivmedel löper högre risk för depression, enligt en ny dansk studie som publicerats i facktidskriften JAMA Psychiatry.

Miljontals kvinnor världen över använder hormonella preventivmedel. Trots kliniska tecken på påverkan av hormonella preventivmedel på vissa kvinnors humör har belysningen av sambandet mellan hormonella preventivmedel och humörstörningar hittills varit otillräcklig, menar forskarna bakom den aktuella studien från Köpenhamns universitet.

Studien, som publicerades i facktidskriften JAMA Psychiatry (doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.2387), följde över en miljon kvinnor bosatta i Danmark mellan 1995 och 2013. Bland kvinnor utan tidigare diagnos för depression jämfördes förekomsten av depression hos kvinnor som använder hormonella preventivmedel med dem som inte använder dem.

Forskarna fann att kvinnor som använder kombinerade p-piller har 23 procents större risk att behöva antidepressiva läkemedel, oftast under de första sex månaderna efter att ha börjat med p-piller. Risken att behöva ta antidepressiva läkemedel eller få en första diagnos av depression var 34 procent högre för de kvinnor, som använder preventivmedel med gestagen, jämfört med dem som inte tar hormonella preventivmedel. För dem som använder p-plåster var risken dubbelt så hög.

Risken att behöva antidepressiva läkemedel eller sjukhusvistelse för depression visade sig vara störst för yngre kvinnor, och som högst var risken efter cirka sex månader med preventivmedel, därefter avtog den långsamt.

Forskarna menar att deras uppgifter "tyder på depression, som en potentiell negativ effekt av hormonella preventivmedel", och efterfrågar ytterligare studier för att undersöka eventuella biverkningar av preventivmedel.
– Studien bevisar inte att p-piller spelar någon roll i utvecklingen av depression. Men vi vet att hormoner spelar en enormt viktig roll i att reglera mänskligt beteende. Med tanke på den enorma storleken på denna studie krävs ytterligare arbete för att se om samma resultat kan upprepas i andra grupper, kommenterar Channa Jayasena, från det brittiska läkarsällskapet för endokrinologi.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och BioEdge (www.bioedge.org)