Högt aborttal på Kuba har lett till åldrande befolkning

19 december 2016
Trots att 80 procent av Kubas befolkning använder preventivmedel, enligt landets regering, har landet ett av de högsta aborttalen i världen. Enligt en studie gjord av två kubanska läkare slutade mer än en av tre graviditeter med abort de senaste 30 åren.

På Kuba har antalet födda barn stadigt gått tillbaka sedan 1970-talet och trots en uppgång på senare år har landet nått den punkt där befolkningen väntas minska. Kuba har nu den äldsta befolkningen i hela Latinamerika, vilket är resurskrävande för vårdsystemet.

Liksom i Sovjetunionen legaliserades abort för att underlätta kvinnors jämlikhet och frigörelse i arbetslivet, när arbetskraften behövdes inom jordbruket efter att många hade flytt landet efter revolutionen. Landets hälsovårdspolitik har lovordats av bland annat Margaret Chan, generaldirektören för FN:s Världshälsoorganisation, pga. en spädbarnsdödlighet på 4,2 per tusen födslar – lägre än i USA och en av de lägsta i världen.

En del experter är dock skeptiska till denna siffra. Tassie Katherine Hirschfeld, som leder institutionen för antropologi vid University of Oklahoma, tillbringade nio månader på Kuba i slutet av 1990-talet och studerade landets hälso- och sjukvårdssystem. Hon rapporterar att "gravida kvinnor behandlas på ett mycket auktoritärt sätt för att upprätthålla denna positiva statistik".
– De pressas till abort, som de kanske inte önskar, när fosterdiagnostik avslöjar avvikelser. Om det är komplikationer under graviditeten placeras kvinnan i särskilda boenden för övervakning, även om hon skulle föredra att vara hemma. Enskilda läkare pressas av sina överordnade att uppnå vissa statistiska mål. Om det förekommer för hög spädbarnsdödlighet på en viss plats sägs läkare upp. Det är press på att förfalska statistiken, menar Tassie Katherine Hirschfeld.

Enligt kubanska medier innebär "fria val gällande reproduktion och framtid en av de stora landvinningarna för de kubanska kvinnorna i revolutionen". I själva verket har politiken lett till att Kuba numera är en åldrande nation – precis som många av de föraktade kapitalistiska länderna – och därför försöker den kommunistiska regeringen nu desperat uppmuntra till fler barn.

I december 2014 meddelade socialistpartiet att Kuba skulle öppna särskilda centra för infertila par i var och en av landets 168 kommuner. Enligt regeringen behandlades 3 000 par för infertilitet 2010, vilket mer än fördubblades de följande tre åren. Landet har också tredubblat antalet reproduktionskliniker, och antalet förlossningsenheter där kvinnor med högriskgraviditeter kan bo har också ökat, enligt regeringsuppgifter.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)