Illegal försäljning av organ ökar i Irak

25 april 2016
Den skriande fattigdomen i Irak har lett till att det blir allt vanligare att sälja en njure. Regeringen har hittills varit långsam med att motverka handeln.

Enligt Världsbankens statistik från 2014 lever drygt 22 procent av Iraks befolkning på nästan 30 miljoner i extrem fattigdom. För en njure erbjuds upp till 7 000 dollar (ca 57 000 kr), vilket har gjort Bagdad till en ny knutpunkt för organhandel för Mellanöstern.
– Fenomenet är så utbrett att myndigheterna inte kan bekämpa det. Jag har personligen haft hand om tolv personer de senaste tre månaderna, som greps för att de hade sålt en njure. Fattigdomen var orsaken. Tänk dig det här scenariot: en arbetslös pappa som inte har någon inkomstkälla för att försörja sina barn. Han offrar sig själv. Jag betraktar honom som ett offer och jag måste försvara honom, säger människorättsadvokaten Firas al-Bayati till den brittiska nyhetstjänsten BBC.

Enligt irakisk lag från 2012 tillåts endast anhöriga att donera organ till varandra efter bådas medgivande. Handel med organ är strängt förbjudet, med straff som sträcker sig från tre års fängelse till dödsstraff. Organhandlare förfalskar vanligen identitetshandlingar för både köpare och donator för att bevisa att de är släkt.
– Det är mycket lätt att förfalska identitetshandlingar. Regeringen kommer inom kort att införa nya biometriska id-kort, som är omöjliga att förfalska, säger Firas al-Bayati.

Enligt nyhetstjänsten NIQASH pågår organhandeln för fullt även i irakiska Kurdistan, dit flyktingar har strömmat sedan början av Syrienkriget. Organhandlare har varit mycket aktiva i flyktinglägren. Enligt NIQASH får organdonatorer där runt 4 000 dollar (ca 32 000 kr) för en njure, som sedan säljs för upp till 20 000 dollar (ca 163 000 kr).

Majoriteten av de illegala organtransplantationerna sker på privata sjukhus, i synnerhet i irakiska Kurdistan, men även på statliga sjukhus medger kirurger att det är mycket svårt att granska handlingarna i varje enskilt fall.
– Det finns ingen lag i världen som håller kirurgen ansvarig för detta. I vissa fall tvivlar vi, men inte tillräckligt för att stoppa operationen, för utan den kommer folk att dö, säger Rafed al-Akili, kirurg vid njur- och transplantationscentret i Bagdad till BBC.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och BBC (www.bbc.com)