Indiens surrogatmarknad fortfarande oreglerad

18 april 2016
Förra året infördes ett förbud i Indien för utlänningar att anlita indiska kvinnor som surrogatmammor. Ändå fortsätter handeln, eftersom surrogatmarknaden inte är reglerad. Villkoren på klinikerna varierar även stort.

I ett undersökande reportage besökte en journalist från den brittiska tidningen The Guardian nyligen fyra surrogatkliniker i Indien och konstaterar i reportaget, som publicerades i början av månaden, att förhållandena på klinikerna är mycket olika. Enligt reportaget kommer uppskattningsvis 12 000 utlänningar till Indien varje år för att anlita en surrogatmamma, många av dem från Storbritannien. Läs mer >>

I oktober 2015 förbjöd den indiska regeringen fertilitetskliniker att förmedla indiska surrogatmammor till utlänningar, enligt ett lagförslag som skulle begränsa surrogatmoderskap till indiska par, eller åtminstone till medborgare med indiskt pass och uppehållstillstånd. Läs mer >> Homosexuella par får heller inte längre anlita indiska surrogatmammor sedan 2013, men det rapporteras fortfarande förekomma eftersom marknaden inte är reglerad.

Surrogatmammors ställning skiljer sig mellan klinikerna. Vissa surrogatmammor tar ett frivilligt beslut att lämna sitt hem under graviditeten eftersom det inte anses vara ett respektabelt sätt att tjäna pengar, på den indiska landsbygden. En del kliniker har ett boende för kvinnorna i huset eller nära intill, beroende på vad de kommande föräldrarna är beredda att betala kliniken för att övervaka graviditeten. Andra kliniker anser att separationen från kvinnans familj och att vara instängd i ett rum påverkar surrogatmammans psykiska hälsa negativt, och låter kvinnorna bo hemma.

Även den ekonomiska ersättningen kan skilja sig mellan klinikerna. Vid en betalades ca 52 000 kr till surrogatmamman, runt en fjärdedel av de motsvarande 208 000 kr det beställande paret hade betalat. En annan klinik, som inte vill ange den exakta summan, ger surrogatmamman motsvarande sex årslöner. Vid en klinik får surrogatmammorna läkemedel för att hejda bröstmjölken i ett försök att förhindra anknytning till barnet. Andra surrogatmammor säljer bröstmjölken till kliniken, som sedan ger den vidare till de avsedda föräldrarna. Det förekommer också att surrogatmamman får betalt för att amma barnet en tid, trots risken för anknytning till barnet.

Om det blivande paret väljer att skapa embryon med donerade ägg, vilket förekommer, kan paret välja donatorns längd och hårfärg. Även surrogatmamman kan väljas från en katalog och ibland arrangeras möten med de avsedda föräldrarna. Det förekommer också att embryon implanteras i två eller fler surrogatmammor, och att det då görs abort om fler än ett embryo leder till graviditet. Om flera embryon implanteras i en surrogatmamma och det leder till flerbördsgraviditet, görs i princip alltid fosterreduktion, dvs. abort på alla utom ett foster.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och Génèthique (www.genethique.org)