Ingen babyboom i Kina efter lagändring

25 oktober 2016
Att Kina nyligen började tillåta familjer att få två barn förväntas få en relativt liten effekt på befolkningstillväxten, med en förväntad topp på 1,45 miljarder 2029, jämfört med 1,4 miljarder 2023 om ettbarnspolitiken hade fortsatt, enligt en artikel i The Lancet.

År 2050 förväntas Kinas befolkning vara 1,42 miljarder med tvåbarnspolitiken, jämfört med 1,27 miljarder under ettbarnspolitiken. Enligt artikeln i tidskriften The Lancet (dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31405-2) kommer tvåbarnspolitiken sannolikt att leda till färre aborter av icke-godkända graviditeter, färre oregistrerade barn och en mer balanserad könsfördelning. Samtidigt varnar artikelförfattarna för att effekten av minskad arbetskraft och en snabbt åldrande befolkning först kommer att märkas om 20 år. Därför rekommenderar de att pensionsåldern bör höjas, det statliga pensionssystemet stärkas och att tre generationer som bor tillsammans bör uppmuntras.

Kinas ettbarnspolitik infördes 1979 för att bromsa befolkningstillväxten och främja ekonomisk utveckling. Det var svårt att genomföra på landsbygden, varför par utanför städerna 1984 tilläts få ett andra barn om deras första barn var en flicka (den så kallade 1,5 barnpolitiken). Födelsetalen sjönk från uppskattningsvis 5,9 barn per kvinna år 1970 till mellan 1,5 och 1,7 i slutet av 1990-talet. Trots oron för att en lättnad på ettbarnspolitiken skulle leda till en babyboom har den kinesiska regeringen infört gradvisa förändringar – till exempel genom att tillåta par som själva inte har syskon att få två barn. I maj 2015 hade bara 13,2 procent av alla berättigade par ansökt om tillstånd att få ett andra barn. Läs mer >>

Problemet med att det finns fler äldre än yngre människor är globalt, men ettbarnspolitiken har snabbt påskyndat processen i Kina. Andra negativa effekter av ettbarnspolitiken är den mycket sneda könsfördelningen, med uppskattningsvis över 30 miljoner ogifta män 2020 med nuvarande utveckling.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)