Ingen sista smörjelse vid assisterat självmord, enligt schweizisk biskop

12 december 2016
Efter att antalet assisterade självmord i Schweiz ökat kraftigt har biskop Vitus Huonder i Chur instruerat prästerna i stiftet att inte ge sista smörjelsen till dem som valt assisterat självmord.

I ett herdabrev på människorättsdagen den 10 december, skrev biskop Vitus Huonder att dagens samhälle "översköljs med lösryckt information", och ofta visar en "skrämmande ytlighet vad gäller moraliska frågor".
– Det blir allt svårare att fatta rätt beslut inför döden – det finns även en känsla av hjälplöshet. En lidande patients beredskap att begå självmord med hjälp av någon annan ställer prästerna i en omöjlig situation när de ska ge sista smörjelsen. Under dessa förhållanden är mottagningen omöjlig. Allt en präst kan göra är att erbjuda förbön och att överlämna den döende till Guds nåd, skriver biskopen.

Biskopen pekar på att Kyrkans undervisning är tydlig med att medicinsk behandling bör visa "respekt för livet liksom för döden" och att den inte bör "försämra den naturliga dödsprocessen".
– Läkarvetenskapens moderna möjligheter har gjort oss alltmer beroende av specialister vid livets slut, särskilt om vi inte längre är beslutskapabla. Men från ett kristet perspektiv ligger liv och död i Guds händer, vi beslutar inte själva om dem. Självmord liksom mord motsäger den gudomliga världsordningen, varnar biskop Huonder.

I sitt budskap klargjorde biskop Huonder att förbättrad palliativ vård har väckt "medicinska, sociala, mänskliga, religiösa och pastorala frågor", och att döden inte skall "fördröjas oansvarigt" genom "behandling till varje pris". Men han menar att en "utbredd attitydförändring i samhället" har skapat pastorala svårigheter för präster, när dödshjälpsorganisationer betonar patienters rätt att välja när man skall dö.
– Att ge biktens sakrament, sista smörjelsen och eukaristin är en källa till tröst för svårt sjuka och döende. Det är dock varje prästs skyldighet att inom själavården motverka självdestruktiva projekt som inte leder till evig frälsning och att hjälpa patienter att förstå och lyda Guds vilja, betonar biskop Huonder.

I Schweiz är 44 procent av de 7,1 miljoner invånarna katoliker. Enligt en rapport i Neue Zürcher Zeitung rapporterades 999 fall av assisterat självmord i fjol, vilket är en ökning med 35 procent från föregående år. Tidningen tolkar ökningen som en "värdeförskjutning i samhället", som har lett till en "ny normalitet". Läs mer >>

Källa: National Catholic Reporter (www.ncronline.org)