Irlands högsta domstol slår fast att ofödda barn har samma rättigheter som födda

09 augusti 2016
En domare i Irlands högsta domstol fastslog nyligen att ofödda barn har alla rättigheter som födda barn, enligt Irlands grundlag.

Domaren Richard Humphries drog slutsatsen i ett rättsfall som gällde utvisning av en man från Nigeria.
– Domen är oerhört viktigt i en tid då ofödda barns ställning i Irland återigen utsätts för allvarliga hot från abortförespråkande organisationer och media, säger Patrick Buckley från organisationen Society for the Protection of Unborn Children.

Utvisningsbeslutet som domen gällde togs 2008, men mannen, som då hävdade flyktingstatus, fördröjde utvisningen genom olika överklaganden och sökte sedan rättslig prövning eftersom han var far till ett barn med en irländska, som väntade barnet när mannen sökte asyl. Han lever fortfarande tillsammans med barnets mamma och ville att barnet vägs in i begäran om en rättslig förhandling, eftersom barnets rättigheter skulle stärka hans fall att få stanna i landet. Irlands regering avslog detta på grund av att barnet var ofött och därför enligt irländsk lag endast hade en rättighet – att få födas.

Richard Humphries dömde tvärtemot och hänvisar till att det åttonde tillägget i grundlagen, som skyddar "ofödda", innebar att "ofödda barn" har fullständiga rättigheter, som måste tas på allvar. Han menar vidare att den irländska regeringen därför hade skyldighet att överväga det bästa för mannens ofödda barn vid överläggning om utvisning och rekommenderade en ny rättslig prövning.

Domen kommer i en tid av hätsk debatt om huruvida abort skall legaliseras i Irland; såväl irländska som internationella krafter arbetar för att det åttonde tillägget i grundlagen avskaffas för att kunna lätta på landets abortförbud.
– Mot bakgrund av domen i högsta domstolen uppmanar vi regeringen att ta bort tillägget som tillåter abort under vissa omständigheter i Irland och att motsätta sig alla försök att upphäva det åttonde tillägget. Att döda ofödda barn går både mot grundlagen och är oetiskt och är därför inte värdigt Irland, säger Patrick Buckley.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)