Kanada godkänner ny lag om assisterat självmord

02 augusti 2016
Kanadas parlament antog i juni en ny lag om assisterat självmord men redan har politiker börjat diskutera möjligheten att utvidga lagen till att låta läkare assistera minderårigas och psykiskt sjukas självmord.

I februari 2015 fastställde Kanadas högsta domstol att läkare får hjälpa patienter som lider av svår och obotlig sjukdom att begå självmord. Domstolen beordrade parlamentet att skriva om den dåvarande lagen. Läs mer >>

Den 17 juni antog senaten ett lagförslag, som är något smalare än det som beslöts i högsta domstolen, eftersom det tillåter assisterat självmord bara för patienter vilkas ”naturliga död rimligen kan förutses”. Läs mer >> Inför omröstningen försökte några senatorer utvidga lagen till att inkludera dem som inte nödvändigtvis är nära döden men har en "svår och obotlig sjukdom".

Alex Schadenberg, ordförande för den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition, kritiserar den nya lagen:
– Den största frågan är, kan den nya lagen faktiskt skydda någon som är antingen deprimerad, har psykiska problem eller är beslutsinkompetent?, svaret är nej. Vårdpersonalens beslut baseras enbart på huruvida de "anser" att patienten uppfyller kriterierna. Detta är i själva verket en mycket skrämmande lag. När det gäller den problematiska frasen "naturlig, rimligen förutsebar död", tillfredsställer den varken dödshjälpsförespråkare eller motståndare, eftersom förespråkarna ser den som för begränsande, medan motståndarna menar att den är för oklar, säger han till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Många förväntar sig att den nya lagen kommer att bli en konstitutionell utmaning och krav har höjts om att ta bort bestämmelsen om "naturlig, rimligen förutsebar död", eftersom den inte överensstämmer med högsta domstolens utslag.

Källor: The New Boston Post (newbostonpost.com) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)