Kanadas läkare kräver samvetsfrihet vid dödshjälp

18 januari 2016
Kanadas läkare bör inte tvingas att remittera patienter till dödshjälp om de anser sin delaktighet som "moraliskt motbjudande", kräver Kanadas läkarförening i en ny skrivelse.

En medlemsundersökning från Kanadas läkarförening Canadian Medical Association (CMA) har kommit fram till att en del medlemmar inte har något emot att utföra dödshjälp och att de flesta som inte vill ge dödshjälp är öppna för att skriva en remiss till en kollega. Majoriteten ger även stöd till samvetsfrihet för dem som inte vill ge dödshjälp. "Det enda sättet att verkligen respektera samvetet är att respektera att samvetet kan vara olika", skriver CMA till tillsynsmyndigheten i provinsen Ontario, College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO). Läs mer >>

CPSO har uttalat att man ämnar garantera att alla patienter får tillgång till dödshjälp medan CMA menar att det inte är läkarens ansvar, utan samhällets: "Det är i själva verket i patientens bästa och i allmänhetens intresse att läkare agerar moraliskt, och inte som tekniker eller tjänsteleverantörer, som saknar moraliskt omdöme. I en tid då vi ser allt mer problematiskt uppförande, och vad vissa ser som en kris för professionalism, bör medicinska tillsynsmyndigheter visa på skyldigheter som uppmuntrar handlingsfrihet, i stället för att införa en skyldighet som i huvudsak bestraffar de berörda och ger en undermålig förståelse av samvetet", skriver läkarföreningen.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)