Kanadensisk provins tillåter sjuksköterskor att ge dödshjälp

19 december 2016
I Kanada, som nyligen legaliserade dödshjälp, lättas reglerna för dödshjälp till och med snabbare än i Nederländerna och Belgien. I provinsen Alberta tillåts nu sjuksköterskor ge dödliga injektioner. I alla andra länder i världen där dödshjälp är lagligt måste sprutan ges av en läkare.

I ett stort land som Kanada, som har ont om läkare, har vissa sjuksköterskor, så kallade nurse practitioners, flera uppgifter som annars oftast åligger läkare. Numera ingår även dödshjälp.
– Medborgarna i Alberta, som har en sjuksköterska som sin primära vårdgivare, har nu större tillgång till medicinsk hjälp för att dö, säger Jerry Macdonald, ordförande för Albertas sjuksköterskeförening, till tidningen Edmonton Journal.

Enligt riktlinjerna får sjuksköterskorna som är nurse practitioners ge ett dödligt läkemedel på patientens begäran eller tillhandahålla ett dödligt läkemedel, som patienten själv intar.
– Att ha ett regelverk för MAID (medicinsk hjälp att dö) är ett bra steg för att säkerställa tillgång för dem som behöver det, samtidigt upprätthålls en allmän säkerhet. Albertas underförsörjda befolkning och landsbygdsområden, som desperat behöver tillgång till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster, kan få omfattande vårdtjänster från sjuksköterskor, säger Eric Lavoie, ordförande i Albertas förbund för nurse practitioners.

Att nu även sjuksköterskor får ge dödshjälp är ett resultat av att efterfrågan på dödshjälp visat sig vara mycket större än väntat och att färre läkare än väntat är beredda att ge dödshjälp. Hittills i år har 60 invånare i Alberta dött genom dödshjälp, enligt officiella uppgifter. Regeringen räknade med en topp på efterfrågan i samband med legaliseringen, som sedan förväntades avta, men i stället har efterfrågan fortsatt att växa. En undersökning bland läkare tidigare i år visade att cirka 150 skulle vara positiva till att ge dödshjälp, men att endast ett fåtal av de tillfrågade faktiskt hade gett dödshjälp.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Edmonton Journal (edmontonjournal.com)