Kanadensisk studie om hur bilder på aborterade foster påverkar opinionen

12 september 2016
En studie gjord i Kanada om användning av bilder på aborterade foster tyder på att bilderna bidrar till att människor ändrar åsikt om abort.

Studieförfattaren Jacqueline C. Harvey, professor i statsvetenskap vid Tarleton State University i Texas, sammanfattar studiens resultat: "motståndarnas påståenden om att bilder på aborterade foster är ineffektiva för att ändra den allmänna opinionen stöds inte, liksom påståendet att denna strategi är kontraproduktiv eller oförenlig med andra strategier".

Studien utfördes på uppdrag av organisationen Canadian Centre for Bio-Ethical Reform (CCBR). Mer än 1 700 tillfrågade svarade på undersökningen efter att en kampanj mot abort med bilder på aborterade foster hade genomförts i deras område. Studien fann att 90 procent av de tillfrågade menade att bilderna ökade deras negativa känslor mot abort. Antalet tillfrågade som sade sig vara ”pro-life” ökade med nästan 30 procent efter kampanjen. De som sade sig förespråka abort minskade sitt stöd för abort. Nästan 17 procent av de tillfrågade sade att bilderna hade ändrade deras åsikt mot att vara mer ”pro-life”. Toleransen för abort minskade och stödet för en mer restriktiv abortlagstiftning ökade med 15 procent.

"Ytterligare analys fann att styrkan i känslor om abort hänger ihop med ens politiska åsikter om abort; de som känner starkt positivt för abort är också mot rättsliga begränsningar, och de som känner starkt negativt mot abort är för ett totalförbud. Detta tyder på att om man förändrar hur allmänheten ser på abort, påverkar man hur människor röstar på politiker som vill och kan genomföra lagliga restriktioner som faktiskt räddar liv", skriver studieförfattaren.

– Studien är till stor hjälp i debatten om huruvida man bör eller inte bör använda bilder på aborterade foster i pro-life-rörelsen. Jag är fast övertygad om att dessa bilder är en förutsättning för att vi ska kunna förändra känslor och förstånd. Nu har vi en studie som visar att så är fallet. Denna undersökning är säkerligen den första i sitt slag och med tanke på den långa debatten om effektiviteten i att visa bilder av den här typen, är det på tiden att den kom, säger läkaren Monica Migliorino Miller, som leder organisationen Citizens for a Pro-Life Society, till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)