Katolskt vårdhem i Belgien stäms för vägran av tillträde för dödshjälpsläkare

11 januari 2016
Ett katolskt vårdhem för äldre i den belgiska staden Diest har stämts av familjen till en 74-årig cancerpatient för att ha nekat tillträde till en läkare, som skulle ha gett henne dödshjälp.

Den cancersjuka kvinnan flyttades så småningom hem för att få dödshjälp, varefter stämningsansökan mot den ideella föreningen som driver vilohemmet Sint-Augustinus lämnades in av hennes dotter. Efter att ha skjutits upp två gånger kommer förhandlingen att äga rum i april vid en civildomstol i Louvain. Stämningen avser skadestånd för den cancersjuka kvinnans "fysiska och psykiska lidande" på grund av vårdhemmets vägran att ge tillträde till läkaren som vill ge dödshjälp.

Stämningen ses som en milstolpe i Belgien, där samvetsvägran mot dödshjälp är en del av lagen för läkare och sjukvårdspersonal, men där dödshjälpsförespråkare hoppas att kunna fastställa att institutioner inte kan vägra dödshjälp inom sina väggar av moraliska skäl. Ärendet har pågått i över fyra år och fick medial uppmärksamhet kort efter att Bryssels nye katolske ärkebiskop, Jozef De Kesel, i en intervju framförde att katolska institutioner har rätt att vägra abort och dödshjälp.

Enligt advokaten Fernand Keuleneer, tidigare suppleant i Belgiens dödshjälpskommission, är dödshjälp inte någon rättighet enligt belgisk lag, utan ett brott för vilket läkare och vårdpersonal inte riskerar åtal. Lagstiftningen tvingar inte vårdinstitutioner att ge dödshjälp:
– Parlamentets dokument är tydliga, väl formulerade och entydiga om detta. Att vägra dödshjälp är en del av den ”friheten” lagen syftar till att ge. Institutioner bör inte tveka, vackla eller ändra sig så att patienter inte utsätts för situationer där de inte längre kan välja ett alternativ ”med värdighet”, säger Fernand Keuleneer.

Wim Distelmans, ordförande i Belgiens kommission för kontroll och utvärdering av dödshjälp, som har varit inblandad i ett antal gränsfall gällande dödshjälp, har yttrat sig i flamländsk media:
– En majoritet av sjukhus och vårdhem i Flandern är idag fortfarande katolska. Om rätten till dödshjälp förvägras där kommer det att vara ett problem. Sint-Augustinus hade ingen rätt att vägra dödshjälp, eftersom kvinnan inte i egentlig mening var där som patient, utan som hyresgäst hyrde ett rum som sitt hem. I Flandern förekommer det ibland på liknande sätt att läkare som vill ge dödshjälp förvägras tillträde, men patientens anhöriga har aldrig åtalat hittills, eftersom de tror att det är meningslöst, säger Wim Distelmans.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)