Kraftigt ökad mödradödlighet i Texas inte pga. stängda abortkliniker

31 augusti 2016
Nyheten om att mödradödligheten i Texas fördubblats spreds i mitten av augusti av media, som var snabba med att se ett samband mellan ökningen och det faktum att ett antal abortkliniker i delstaten stängt de senaste åren. Att det blivit svårare att göra abort förklarar dock inte ökningen, om man tittar närmare på andra faktorer.

Det var en artikel i augustinumret av tidskriften Obstetrics & Gynecology som visade att mödradödligheten ökat med nära 27 procent i USA från 2000 till 2014, och att ökningen var särskilt markant i delstaten Texas 2011-2012. Resultaten fick många att dra slutsatsen, att det var nedläggningen av ett antal abortkliniker som resulterat i ökningen, men en noggrannare analys visar att förklaringen inte är så enkel.

Mödradödligheten i USA befinner sig på en hög nivå jämfört med många andra västländer. För varje 100 000 levande födda barn dog 24 kvinnor år 2014, jämfört med 19 år 2000. Motsvarande siffra för Sverige är 6. I Texas dog hela 36 kvinnor per 100 000 födda barn 2014. Eftersom att ett antal abortkliniker stängts de senaste åren pga. strängare lagar, samt att delstatens bidrag till familjeplanering skars ner 2011, var många snabba med att förklara att detta låg bakom att 600 kvinnor dött i barnsäng i delstaten 2010-2014.

I en intervju med nyhetstjänsten Catholic News Agency berättar dock Abby Johnson, som tidigare var chef för en abortklinik men idag arbetar för den organisation hon startat – som ska hjälpa vårdpersonal vid abortkliniker att komma bort från verksamheten – att ingen av de abortkliniker som stängt erbjöd mödravård.

– Det har funnits abortkliniker som stängt, men inte en enda abortklinik här i Texas erbjöd mödravård, säger hon. Vi vet inget om dessa kvinnor, fortsätter hon.

Själva studien kunde inte presentera någon förklaring till att mödradödligheten i Texas fördubblades på bara två år utan stora händelser som krig, naturkatastrofer eller finanskris. Abby Johnson framhåller även att offentligt stöd till kvinnohälsa i Texas befinner sig på historiskt höga nivåer, vilket bekräftas av statistik, och misstänker att ökningen måste kunna förklaras av andra faktorer. T.ex. är andelen migranter hög i Texas, och manga kvinnor är redan gravida när de kommer, och har inte fått den vård de hade behövt i början av graviditeten. En annan viktig faktor kan vara att kvinnor i Texas är bland de mest överviktiga i USA, fortsätter Abby Johnson. Hon uppmanar kvinnor att ta en begynnande graviditet på allvar samt till att nya, mer detaljerade undersökningar görs.

Källor: Dagens Nyheter (www.dn.se) och Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)