Kristna sjukhus i Kanada vägrar ge assisterat självmord

06 december 2016
Två kristna sjukhus i Kanada har meddelat att man inte kommer att assistera vid patienters självmord, trots den nya lag som gick igenom i somras. Det är Concordiasjukhuset, som drivs av det baptistiska samfundet mennoniterna, och katolska S:t Boniface. Sjukhusen, som båda ligger i Winnipeg är beredda på att förmedla dem som önskar assisterat självmord till andra institutioner.

"Vi står helt fast vid att visa respekt och värdighet i vården för varje person under hela hennes liv från befruktningen till den naturliga döden. Concordia menar att hälso- och sjukvård är ett uppdrag som tilldelats oss av Kristus och är ett uttryck för vår anabaptistiska [vederdöpta] tro, värdering och etik", skriver sjukhuset i en tidningsannons i lokaltidningen The Herald, som svar på Kanadas nya dödshjälpslagstiftning.

Hälsovårdsmyndigheten i Winnipeg godkänner enligt annonsen sjukhusets beslut att vägra bistå med assisterat självmord pga. "etiska och moraliska övertygelser", men har som uppdrag att hjälpa dem som vill ha hjälp att dö till alternativa institutioner. Även om lagen tillåter samvetsfrihet för sjukhus, är det inte alla som instämmer. Arthur Schafer, etiker vid University of Manitoba, menar att sjukhus bör tvingas att följa lagen:
– De som arbetar vid dessa institutioner har ett samvete – institutionen har det inte. Deras tro, som är en legitim religiös övertygelse, bör inte pådyvlas på patienter, läkare, sjuksköterskor eller allmänheten, säger Arthur Schafer.

En talesman för S:t Boniface säger att även om sjukhuset inte ger assisterat självmord hjälper man att vidareförmedla patienter till andra institutioner. Concordia meddelar på samma sätt att man behandlar patienter som efterfrågar hjälp att dö med "medlidande" och kommer att förmedla dem till andra som kan ge assisterat självmord.

Kanadas lag om assisterat självmord innebär att läkare eller sjuksköterskor får ge en dödlig injektion eller förskriva tabletter som patienten själv intar. Patienten måste vara minst 18 år och lida av en allvarlig eller obotliga sjukdom samt ha yttrat viljan att dö.

Källor: CBCNews (www.cbc.ca) och Baptist Press (www.bpnews.net)