Kritik mot genmanipulering på Karolinska institutet

11 oktober 2016
Vid Karolinska institutet i Huddinge har biologen Fredrik Lanner för första gången förändrat arvsmassan på friska, mänskliga embryon. Att manipulera den mänskliga arvsmassan på konstgjord väg är kontroversiellt, och många ser det som en etisk gräns som inte bör passeras.

Genmanipulering är tillåten i många länder, men tillåter inte att embryot inplanteras i livmodern efter manipuleringen. Den omdiskuterade metoden för genförändring, CRISPR Cas-9, går ut på att ta bort, eller klippa ut, enskilda gener utan att påverka resten av genomet, medan embryot utvecklas. Par som bär på gener för en ärftlig sjukdom, som t.ex. Huntingtons, skulle med metoden i framtiden kunna ha möjlighet att låta dessa gener tas bort från embryot, hoppas forskarna bakom metoden.

Några etikexperter varnar nu för att man börjar "förädla" människan för att kunna förbättra t.ex. intelligens och utseende: 
– För mig uppstår den stora etiska frågan inte förrän man försöker göra ett barn av det. Det kan finnas medicinsk användning i att förstå embryonal utveckling. Men en del forskare eller allmänheten kan mena att de svenska experimenten kan vara ett etiskt sluttande plan mot att "förädla" människan. Även om man inte har för avsikt att göra det, blir det nu lättare att göra, säger Henry T. Greely, föreståndare för Centrum för medicinsk rätt och biovetenskap vid Stanforduniversitetet i Kalifornien.

Professor Fredrik Lanner använder embryon från en reproduktionsklinik i Stockholm och en del experter ifrågasätter den etiska kontrollen över försöken, bl.a. med tanke på det som utspelat sig kring Karolinska institutet och sjukhuset med luftrörstransplantationer:
– Vad finns det för tillsyn och kontroller för att förhindra att denna teknik missbrukas och att det fortlöper till ett stadium som forskare har enats om är tabu? Hur såg övervakningen av luftrörstransplantationerna ut, vilket får mig att undra, vilka mekanismer som är på plats för att övervaka genmanipuleringen?, undrar Rosario Isasi, biträdande professor i humangenetik vid University of Miami.

Även i Storbritannien har forskare fått godkännande för liknande experiment med genmanipulering på mänskliga embryon för att förstå hur de utvecklas. Läs mer >> En kinesisk grupp försökte göra något liknande för ett år sedan på icke-livskraftiga mänskliga embryon men experimenten lyckades inte. Med anledning av försöken efterfrågade flera forskare då ett internationellt moratorium, ett stopp för liknande forskning, eftersom de såg försöken som början på ett sluttande plan.

Källa: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com)