Kvinnolobby välkomnar Europaparlamentets fördömande av surrogatmoderskap

26 januari 2016
Den europeiska kvinnolobbyn, den största paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i EU, välkomnar Europaparlamentets fördömande av surrogatmoderskap.

I december antog Europaparlamentet ett betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati, där man fördömer surrogatmoderskap, som man menar underminerar kvinnans människovärde. Läs mer >> Den europeiska kvinnolobbyn (EWL) skriver på sin hemsida att man ”är särskilt glad över att se parlamentets oro över fenomenet surrogatmoderskap, i en tid av ökad diskussion om denna växande näring och dess inverkan på kvinnors rättigheter”.

EWL ”välkomnar Europaparlamentets vision om kvinnors och flickors rättigheter och hoppas att den kommer att omsättas inom Europeiska unionens arbete, för att säkerställa samstämmigheten mellan EU:s åtgärder externt och konkreta EU-åtgärder internt. Kvinnors och flickors rättigheter är universella, och EU bör omsätta orden till handling för att föregå med gott exempel”, uppmanar den europeiska kvinnolobbyn.

Källa: EWL (www.womenlobby.org)