Kvinnor fryser ner ägg i väntan på rätt partner snarare än pga. karriären, enligt brittisk studie

12 september 2016
Förutom de  kvinnor som låter frysa ner ägg av medicinska skäl, är den främsta anledningen att man inte hittat rätt partner för att bilda familj, visar en ny brittisk studie.

I intervjuer med 31 heterosexuella kvinnor, som hade fryst ner ägg av icke-medicinska skäl, kom det fram att den största anledningen för kvinnorna att låta frysa ner ägg är att de inte har hittat rätt man att vara pappa till deras barn.
– Det är inte nödvändigtvis av karriärskäl som kvinnorna försöker fördröja eller skjuta upp moderskap. Det handlade mycket mer om att de vill bli mamma vid rätt tidpunkt, på rätt sätt, med rätt partner. Att kvinnor väljer att använda metoden är ofta grundat i deras relationer till män. I stället för att låta äggfrysning vara en kvinnofråga, tycker jag att det måste breddas. Jag tycker att män måste föras in i bilden mer och det måste finnas en bredare förståelse för varför kvinnor använder metoden, säger studieförfattaren Kylie Baldwin, från reproduktionsforskargruppen vid De Montfort universitetet i Leicester.

Andra orsaker, som oro på arbetsplatsen eller bostadsrelaterade frågor, nämndes också av kvinnorna, enligt Kylie Baldwin, och 20 procent uppgav sitt hälsotillstånd som bidragande orsak till beslutet. Emily Jackson, professor i juridik vid London School of Economics och specialist i reproduktiva frågor, menar att trots att studien endast omfattar ett litet antal kvinnor överensstämmer resultaten med slutsatserna från det begränsade antalet andra tillgängliga studier:
– Resultaten innebär inte att äggfrysning helt saknar samband med arbetet, i den mening att anledningen till att man är 38 och singel kan ha något att göra med hur karriärförhållandena var tio år tidigare, säger hon.

Metoden för äggfrysning har utvecklats de senaste fem åren med ökad tillgång till en ny metod kallad vitrifiering, som har lett till att fler ägg kan befruktas och utvecklas. Andelen kvinnor som fryser ner ägg är fortfarande låg men antalet ökar. Enligt den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority), genomgick 816 brittiska kvinnor behandling för att frysa ner ägg 2014, jämfört med 652 år 2013. Andelen levande födda från tinade ägg var 2013 14 procent. Forskarna kommer fram till att "framgången påverkas av kvinnans ålder då hennes ägg frystes ned och var betydligt lägre för kvinnor i den äldre åldersgruppen". Medan HFEA inte registrerar detaljerad information om varför kvinnor väljer att frysa ner ägg respektive andelen som gjort det av medicinska skäl, angav 54 procent av kvinnorna över 38 i HFEA:s siffror år 2014 avsaknad av manlig partner som anledning, jämfört med 36 procent av kvinnorna under 38.

Emily Jackson påpekar att kvinnor runt 30 fortfarande har goda chanser att bli gravida på naturlig väg. Det betyder  att nedfrysning av ägg i tjugoårsåldern kan vara ett onödigt våldsamt och dyrt förfarande. Dessutom begränsar gällande lagstiftning i Storbritannien till att de frysta äggen får förvaras i högst tio år:
–Tidsfristen på tio år innebär att det inte är förnuftigt att frysa ned dem tidigt, även om det kan vara medicinskt klokt, eftersom de inte kommer att vara tillgängliga, säger hon.

Kylie Baldwin varnar för att äggfrysning framställs för kvinnor som en enkel lösning och får medhåll av Cheryl Fitzgerald, överläkare i reproduktiv medicin vid Old St Marys Hospital i Manchester:
– Jag tror att det att se på äggfrysning som ett alternativ när saker som huset eller arbetet inte har kommit på plats är ett riktigt, riktigt dåligt budskap, eftersom majoriteten av dessa kvinnor ändå inte kommer att få barn. Äggfrysning är naturligtvis fantastiskt för de kvinnor som inte har något annat alternativ, men jag tycker inte att det borde vara något som kvinnor tar till på ett tidigt stadium. Jag tror att samhället behöver förändras och underlätta för kvinnor att få barn när de är yngre. Det är ganska farligt att försöka bota ett socialt problem med hjälp av vården, säger Cheryl Fitzgerald.

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)