Läkarassisterat självmord allt vanligare i Schweiz

18 oktober 2016
De senaste uppgifterna om läkarassisterat självmord i Schweiz visar en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Majoriteten av de döda befann sig i livets slutfas.

Schweiz statliga statistikbyrå rapporterar att det 2014 förekom 742 fall av läkarassisterat självmord, mer än 2,5 gånger fler än fem år tidigare och att det utgjorde 1,2 procent av alla dödsfall i Schweiz 2014.

Män och kvinnor är representerade i lika hög grad bland dem som väljer läkarassisterat självmord. I 42 procent av fallen rörde det sig om cancerpatienter, 14 procent hade neurodegenerativa sjukdomar, 11 procent hjärt-kärlsjukdomar och tio procent hade muskel- och skelettsjukdomar. Majoriteten av dem som valde läkarassisterat självmord 2014 bodde i kantonen Zürich. Antalet icke-assisterade självmord har varit konstant under flera år, enligt statistikbyrån, och drygt tusen personer begick självmord under 2014.

Källa: SwissInfo (www.swissinfo.ch)