Läkare i Kanada börjar överge yrket inför kommande lag om dödshjälp

25 april 2016
I Kanada arbetar parlamentet på ett lagförslag för assisterat självmord och dödshjälp. Nu framträder den första läkaren, som arbetar inom den palliativa vården, och som inte vill förnya sin läkarlegitimation för att undvika att bli tvungen till att medverka vid dödshjälp.

Respekt har tidigare rapporterat om att Kanadas läkarförening uppmanat till att läkare inte skall tvingas att remittera patienter till dödshjälp om de anser sin delaktighet som "moraliskt motbjudande". Läs mer >> En rapport från ett parlamentsutskott rekommenderar däremot att läkare med samvetsbetänkligheter bör tvingas hitta någon som inte har något emot att ge läkarassistans till självmord. Läs mer >>

Enligt det nya lagförslaget i Kanada skall både dödshjälp och assisterat självmord legaliseras. Trots hälsoministerns försäkran om att "ingen vårdgivare kommer att tvingas att ge dödshjälp" konstaterar kritiker att lagförslaget saknar samvetsfrihet för läkare och trosbaserade institutioner. Nu börjar de första läkarna dra konsekvenserna och sluta. Nancy Naylor, som är en av de första att slutas, har arbetat som husläkare i 37 år och de senaste tre åren med palliativ vård. Hon har egentligen ingen önskan att sluta men vill undvika att behöva handla mot sitt samvete när de nya vårdreglerna införs:
– Jag låter ingen diktera vad mitt moraliska samvete bör vara. Jag menar att det är fel att kräva av någon att handla emot sitt samvete, vare sig det är läkare eller någon annan. Jag tänker inte bryta mot den hippokratiska eden. Av denna anledning kommer jag inte att förnya min läkarlegitimation, säger Nancy Naylor till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Hon får medhåll av kollegan Stephen Genuis, som i en artikel i den kanadensiska tidningen Canadian Family Physician varnar för det " angrepp på samvetsfriheten som börjat uppstå" genom legalisering av läkarassisterat självmord:
– Majoriteten av läkarna är överens om att de aldrig bör göra vad de anser vara moraliskt fel, oavsett vad så kallade experter säger. Men vissa regeringar, kommissioner för mänskliga rättigheter och vårdpolitiker har börjat ifrågasätta om vägran att delta i lagliga medicinska åtgärder kan vara oacceptabelt. Att övertyga läkare att göra vad de tror är moraliskt fel eller förkastligt är ett sätt att bryta ner dem som personer och kommer att ha enorma individuella och samhälleliga konsekvenser. När ångvälten för att underordna individuell frihet och autonomi har nått vårdsektorn, bör läkare allvarligt överväga konsekvenserna av att överlämna den okränkbara läkare-patientrelationen till politikernas räckvidd, skriver läkaren Stephen Genuis.

Sean Murphy, som arbetar för samvetsfrihet i Kanada, menar att Nancy Naylor kan vara den första av många som känner sig tvingad att avsluta vad de är duktiga på snarare än att kompromissa om moraliska övertygelser.
– Moralimperialism från statliga myndigheter i Kanada börjar få konsekvenser, säger han.

Lagförslaget kommer att behandlas i Kanadas parlament den 6 juni.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)