Läkare i Norge avskedad för att inte vilja sätta in spiral

09 september 2016
Parallellt med de två barnmorskorna i Sverige, som gått miste om tidigare utlovade anställningar när de bett om att få undvika att medverka vid aborter, har det i Norge under det senaste året pågått ett fall med en läkare, som blivit avskedad efter att inte ha velat sätta in spiral. Läkaren får stöd av bl.a. Oslo katolska stift för rättegångskostnaderna, och nu pågår en internationell namninsamling i protest till ansvarige politiker.

Läkaren Katarzyna Jachimowicz, som arbetat i Norge i sex år sedan hon invandrat från Polen, har blivit den första läkare i Norge som blivit avskedad efter att ha bett om att få slippa ett ingrepp med hänvisning till sitt samvete.

– Jag bad aldrig om den här uppmärksamheten, har hon sagt i intervjuer i Polen. Jag ville bara vara en helt vanlig husläkare. Men jag befann mig i en valsituation och kunde inte agera annorlunda.

Katarzyna började arbeta på en husläkarmottagning i Sauherad kommun i Telemark 2010, fick fast anställning 2011, och var en omtyckt husläkare. Från början hade hon gjort klart för sin arbetsgivare att hon pga. sitt samvete inte på något som helst sätt kunde medverka till aborter, vilket godtogs av såväl arbetsgivare som kollegor. Inget skriftligt avtal sattes dock upp gällande detta, eftersom det är relativt vanligt förekommande i Norge och hittills har kunnat regleras med muntliga avtal. Samvetsfrihet för vårdpersonal har liksom i Sverige debatterats intensivt i Norge de senaste åren, och 2014 var det nära att man tog bort rätten till samvetsklausul för just husläkare, eftersom det tidigare krävdes en remiss från en husläkare för att få abort. Kravet på remiss togs bort härom året, men husläkare kan inte längre säga nej till att skriva ut preventivmedel eller sätta in spiraler, vilka kan leda till abort under graviditetens allra första dagar.

Andra läkare har kommit undan att sätta in spiraler genom att hävda att de inte hade nödvändig kunskap om det, men Katarzyna ville inte ljuga. Hon ombads då lämna sin tjänst eller sätta sitt samvete åt sidan, och blev sedan avskedad i december 2015 av kommunen. Sedan dess arbetar hon som läkare inom psykiatrin.

Det råder stor läkarbrist i Norge, och Katarzynas 900 patienter har sedan december inte haft någon läkare eftersom tjänsten inte kunnat tillsättas. Ansvariga politiker hävdade, att de av Katarzynas patienter som skulle ha en spiral insatt skulle bli stressade av att få vänta och få ingreppet gjort av en kollega, berättar Katarzyna. Att 900 patienter förlorat sin läkare verkar inte vara lika allvarligt, säger hon.

Katarzynas kollegor samt några av hennes protestantiska, katolska och muslimska patienter har kontaktat Stortinget och sjukvårdsministern Bent Høye, hittills utan att få något svar. I juni påbörjades en rättegång, ett civilmål mot kommunen angående uppsägningen, den första i Norge gällande samvetsfrihet för vårdpersonal. För sina rättegångskostnader har Katarzyna fått hjälp av Norges Kristelig legeforening samt av Oslo katolska stift.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), St. Olav kirkeblad (www.katolsk.no) och Oslo katolska stift (www.katolsk.no)