Läkare osäkra på samtal om livets slutskede, visar amerikansk studie

02 maj 2016
Även om läkare vet att det är viktigt att prata med sina patienter om vård i livets slutskede, känner de att dessa samtal är svåra och är ofta osäkra på vad de ska säga, visar en ny amerikansk undersökning.

Samtal i livets slutsskede blir alltmer viktiga eftersom uppskattningsvis 72 miljoner amerikaner, en femtedel av USA:s befolkning, kommer vara 65 år eller äldre år 2030. Undersökningen gjordes bland 736 amerikanska hus- och specialistläkare om synen på vårdplanering och samtal med patienter om livets slut.

Tre av fyra läkare anser att det är deras ansvar att initiera samtalen. Färre än en av tre har någon formell utbildning i den typen av samtal med patienter och deras anhöriga. Nästan hälften känner sig ofta eller ibland osäkra på vad de ska säga, och över hälften har inte diskuterat vård i livets slutskede med sin egen läkare.

Undersökningar har visat att patienter och deras anhöriga i allt högre grad vill tala om vård i livets slutskede med sin läkare i god tid. Majoriteten vill också dö hemma snarare än på sjukhus. Samtalen blir allt viktigare inte enbart för att tillgodose patienternas önskemål, utan även för att spara pengar på aggressiva medicinska insatser, som patienter och deras anhöriga inte vill ha och som inte nödvändigtvis förlänger livet, varnar politiska analytiker.

Källor: New England Public Radio (nepr.net) och The John A. Hartford Foundation (www.jhartfound.org)