Markant ökning av assisterade självmord hos Exit i Schweiz

08 mars 2016
Dödshjälpskliniken Exit i Schweiz meddelar i sin senaste årsrapport att de i fjol utförde 782 assisterade självmord, 199 fler än föregående år. Det motsvarar en ökning med 34 procent.

År 2014 var det totala antalet assisterade självmord i Schweiz på dödshjälpsklinikerna Exit, Dignitas och Eternal Spirit runt 836, och bara på Exit har antalet som fått hjälp att begå självmord ökat med mer än 70 procent på två år. Av de avlidna på Exit, som endast erbjuder assisterat självmord till schweizare, var 55 procent kvinnor och genomsnittsåldern vid dödsfallen var 77,4 år. Den vanligaste orsaken till att vilja dö uppgavs vara terminal cancer, följt av åldersrelaterade hälsoproblem och kroniska smärttillstånd.

I maj 2014 började Exit erbjuda assisterat självmord till friska, äldre människor som lever med fysisk eller psykisk smärta, vilket är en av förklaringarna till den markanta ökningen. Enligt en schweizisk studie från 2014 fanns det hos 16 procent av dem som dog på schweiziska självmordskliniker ingen bakomliggande sjukdom.

Exit fick under 2015 runt 3 500 dödshjälpsförfrågningar och bearbetade 1 100 av dessa fall i detalj – vilket innebär att antalet ärenden ökade med 20 procent. Antalet medlemmar hos Exit ligger runt 96 000, alla bosatta i Schweiz.

Källor: Swissinfo (www.swissinfo.ch) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)