Mer än 40 000 stamcellstransplantationer i Europa varje år

21 mars 2016
Transplantation av hematopoetiska stamceller, de celler som ger upphov till alla blodceller, har utvecklats från experimentell behandling till rutinbehandling och görs nu vid 656 institutioner i Europa.

År 2014 utfördes 40 829 behandlingar på 36 469 patienter, enligt en sammanställning i facktidskriften Bone Marrow Transplantation (2016; doi:10.1038/bmt.2016.20), som europeiska sammanslutningen Society for Blood and Marrow Transplantation gjort. Deltagande i undersökningen är inte bara institutioner från 40 europeiska länder, utan även sjukhus från nio icke-europeiska länder (främst från den islamiska världen och Israel).

Behandlingar med blodstamceller är fortfarande mycket ojämnt fördelad över Europa: medan det i Västeuropa görs mer än 400 autologa (patientens egna stamceller) och över 300 allogena (stamceller från donator) stamcellstransplantationer per tio miljoner invånare, är antalet i Östeuropa långt under 100. De senaste tio åren har dock antalet behandlingar i länder som Rumänien, Ryssland, Kroatien, Litauen, Serbien och Turkiet med allogena stamcellstransplantationer ökat kraftigt.

Den främsta orsaken för stamcellstransplantationer är leukemi. Antalet stamcellsdonationer från en familjemedlem har ökat med 25 procent medan donationer från övriga inte har tilltagit lika mycket. Användning av navelsträngsblod som källa till stamceller minskade fortsatt under 2014.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)