Metod för barn med ”tre föräldrar" även för behandling av infertilitet

18 oktober 2016
Mitokondriebyte, en metod för assisterad befruktning som man i vissa länder planerar använda för att förhindra att genetiska sjukdomar förs vidare, har nu även börjat användas för infertila par: i Ukraina är två kvinnor gravida med foster som bär på arvsanlag från tre personer.

För att undvika att defekta gener från mitokondrierna, en del av cellen utanför cellkärnan, ges vidare till barn, finns en metod där man för över en äggcellkärna från en drabbad kvinnas ägg till en frisk kvinnas ägg, en metod som fortfarande befinner sig på ett mycket tidigt stadium. Barnet som föds kommer att ha dna från två kvinnor – vanligt dna från en kvinna och mitokondrie-dna från en annan – samt dna från sin pappa, och man talar därför ibland om embryon med "tre föräldrar". Metoden godkändes förra året i Storbritannien, och globalt har nu en handfull barn fötts med hjälp av metoden, så vitt man vet. Läs mer >> Kvinnorna i Ukraina är de första som behandlats med metoden för att undvika infertilitet, snarare än för att förhindra ärftlig sjukdom. Kritiker menar att metoden inte bör användas förrän man med säkerhet vet att embryona är friska.

Enligt Valery Zukin, som förestår den fertilitetsklinik i Kiev där försöken gjorts, användes den i Storbritannien godkända metoden för att undvika att kvinnornas embryon plötsligt slutade växa på två-cellstadiet:
– En flicka har nu nått 26 veckor och en pojke 20 veckor, säger Valery Zukin till tidskriften New Scientist.

Dean Betts från Western University i Kanada är kritisk och menar att skälen till att embryon plötsligt slutar växa är dåligt kända.
– Även om vi kan ha en hypotes varför [processen] fungerar betyder det inte att den bakomliggande orsaken till att embryot slutade växa från början är borta. Möjligen utvecklas ett onormalt embryo. Jag tycker att det är för riskabelt. Det behövs mer forskning, och jag rekommenderar starkt att förbjuda försök med metoden på människor så länge vi inte vet tillräckligt för att garantera säkerheten, säger han.

I Ukraina godkändes metoden av en etisk kommitté och en prövningsnämnd vid den ukrainska sammanslutningen för reproduktiv medicin. Tidiga dna-prov – däribland några som utförs av ett oberoende laboratorium i Tyskland – har visat att de två barnen är genetiskt friska, enligt Valery Zukin.
– Det finns ytterligare par som väntar på behandling men vi vill vara säkra på att barnen föds friska, säger Valery Zukin.

Att utvidga den kontroversiella metoden till att behandla infertilitet väcker etiska frågor. Om metoden skulle fungera kommer det att bli en markant ökning av antalet potentiella föräldrar som skulle kunna behandlas med mitokondriebyte. Uppskattningsvis 50 procent av alla ivf-behandlingar misslyckas eftersom embryona slutar växa innan de kan implanteras. När metoden legaliserades i Storbritannien förra året var ett viktigt argument att kvinnor med allvarliga mutationer i sina mitokondrier saknar alternativa tillvägagångssätt för att inte föra sina anlag vidare. Det finns dock många alternativ för behandling av infertilitet.
– Det diskuteras en hel del och det förekommer faktiskt många påtryckningar från fertilitetsbranschen att få denna behandling accepterad. Det är uppenbart att fertilitetsmarknaden är mycket större än patientgruppen med mitokondriella sjukdomar, säger Bert Smeets från universitetet i Maastricht i Nederländerna.

Källa: New Scientist (www.newscientist.com)