Nederländernas hälsominister vill tillåta att mänskliga embryon skapas för forskning

07 juni 2016
Nederländerna tillåter i dag endast att embryon överblivna efter konstgjord befruktning används för forskning. Hälsoministern Edith Schippers anser att denna regel begränsar forskning om reproduktionsteknik och förebyggande av vissa allvarliga sjukdomar och vill därför kunna skapa embryon särskilt för forskning.

Hälsoministern menar att man med förslaget vill "ge människor möjligheten till (friska) barn", särskilt de som är infertila på grund av behandling för barnleukemi eller löper risk för överföring av genetiska sjukdomar:
– Hittills har förbudet mot odling av embryon hämmat forskning som kan hjälpa till med behandling av sjukdomar på kort till medellång sikt, säger Edith Schippers i ett uttalande.

Enligt Edith Schippers skall embryon få skapas under "strikta och begränsade villkor" och de måste förstöras efter 14 dagar. Forskningen måste därför vara direkt relevant för klinisk tillämpning och inom "infertilitet, assisterad befruktning och genetiska eller medfödda sjukdomar".

Uttalandet pekar ut mitokondriedonation och utveckling av metoder för att lagra testikel- eller äggstocksvävnad samt att odla könsceller från stamceller, som exempel på forskning som skulle kunna beröras av ändrade riktlinjer.
– Att kunna skapa embryon skulle kunna ge forskare möjlighet att testa metoders säkerhet och effektivitet genom att kunna undersöka de tidiga utvecklingsstadierna, förklarar Edith Schippers.

Enligt förslagen måste de som donerar könsceller, som används för att skapa embryon, ge sitt informerade samtycke och forskningen kommer också att behöva bedömas av centralkommittén för forskning på människor, som för närvarande övervakar embryoforskning i Nederländerna.

Källa: BioNews (www.bionews.org.uk)

Fotnot: Att framställa embryon endast för forskningsändamål har varit lagligt i Sverige sedan 2006.