Nederländska regeringen finansierar studie om barn och dödshjälp

02 maj 2016
Den nederländska hälsoministern Edith Schippers har öronmärkt nästan 400 000 euro till en studie som ska undersöka om man bör utvidga dödshjälp till barn mellan ett och tolv år.

Det svarade ministern förra veckan på en förfrågan från det nederländska barnläkarförbundet, som i juni 2015 anmodade om avkriminalisering av så kallat "barmhärtighets-dödande" av barn mellan ett och tolv år. Just nu är dödshjälp för barn i den åldersgruppen endast möjligt genom att hänvisa till "force majeure" i den holländska strafflagen. Det innebär att läkaren, som känner sig tvungen att ge dödshjälp som en nödåtgärd, riskerar åtal. Barnläkarförbundet anser att barnets ålder är ett godtyckligt kriterium och att dödshjälp bör vara tillgänglig för alla med ”mental kompetens”. Vissa barn, även om de är yngre än tolv och mycket sjuka, är förvånansvärt rationella, anser barnläkarna.

De nederländska parlamentarikerna och barnläkarna följer utvecklingen i grannlandet Belgien, där minderåriga numera kan få dödshjälp förutsatt att de är beslutskompetenta och båda föräldrarna är överens om att barnets lidande är outhärdligt samt att döden väntas "inom överskådlig tid". I Belgien finns ingen åldersgräns för dödshjälp, utan varje fall bedöms för sig, utifrån om barnet förstår vad dödshjälp innebär. Efter att den belgiska lagen om dödshjälp för barn trädde i kraft 2014 bad hälsoministern Schippers det nederländska barnläkarförbundet om ett yttrande. Barnläkarna efterfrågade då bl.a. ekonomiskt stöd till forskning om dödshjälp för barn och stöd till läkare som står inför svåra livsslutsituationer med barn under tolv.

I Nederländerna är dödshjälp redan tillåten för spädbarn upp till tolv månaders ålder samt för ungdomar i åldern tolv till 17 år, som enligt lagen anses vara "mentalt kompetenta", om föräldrarna inte motsätter sig beslutet. Enligt officiella uppgifter har fem minderåriga – en tolvåring och fyra runt 16 år – fått dödshjälp mellan 2002 och 2012.

Vid en expertdebatt i parlamentet i januari framkom många olika åsikter i ämnet, och läkarförbundet vill undersöka frågan vidare. En kristen parlamentsgrupp påpekade däremot att "lidande föräldrar inte bör vara en motivering till en begäran om dödshjälp för barnet" och att "ett samhälle som inte skyddar sina barn förlorar sin värdighet". Därför bör det satsas på god palliativ vård och vägledning för barn och föräldrar vid livsslutet, anser de.

Miriam Vos, taleskvinna för den nederländska pedagogföreningen, ifrågasätter att orden "hopplöst och outhärdligt lidande" används som de viktigaste kriterierna för dödshjälp för barn:
– Barn som är yngre än tolv talar sällan eller aldrig om hopplöst och outhärdligt lidande. Deras verbala och icke-verbala uttryck kan få det att se ut så, men det tolkas alltid av föräldrar, läkare och annan sjukvårdspersonal, påpekar Miriam Vos.

Källor: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), BioEdge (www.bioedge.org) och de Volkskrant (www.volkskrant.nl)