Nederländska regeringsrådgivare avråder från dödshjälp för livströtta

09 februari 2016
Det finns ingen anledning att anpassa dödshjälpslagen till att inkludera äldre människor som är livströtta, förklarar en rådgivande kommitté för den nederländska regeringen.

Kommittén inrättades efter att en man, som hade hjälpt sin 99-åriga mor att dö eftersom hon var livstrött, frikändes, trots att det i Nederländerna inte är tillåtet att hjälpa anhöriga att dö.

Kommittén förklarar i sin rapport att endast få människor önskar avsluta sitt liv, och att många av dem ändå har problem med hälsan vilket "sammantaget" gör det möjligt att enligt nuvarande lagstiftning ge dödshjälp.

Enligt den nuvarande dödshjälpslagen går läkare fria från åtal efter att ha gett dödshjälp om patientens lidande är outhärdligt och utan utsikt till förbättring. Läkaren måste vara övertygad om att all alternativ behandling har uttömts eller avfärdats och söka ett andra utlåtande från en oberoende kollega.

Förutom att avråda från förändringar i nuvarande lagstiftning föreslår kommittén insatser mot ensamhet, så att människor inte blir "trötta på att leva".

Den nederländska föreningen för frivilligt livsslut är överraskad över kommitténs rapport och motsäger påståendet att de flesta äldre människor som vill dö ändå är multisjuka. I november förra året nylanserade föreningen en kampanj för att få ett piller tillgängligt för äldre människor som vill avsluta sina liv. Läs mer >>

Källa: DutchNews (www.dutchnews.nl)