Nordirlands parlament avvisar abort fram till förlossningen

15 februari 2016
Förra veckan röstade Nordirlands parlament med 59-40 röster mot ett förslag om att tillåta abort fram till förlossningen vid missbildning, incest eller våldtäkt.

Abort har länge delat opinionen i Nordirland. Enligt nuvarande lagstiftning är abort endast tillåten om kvinnans liv eller psykiska hälsa är i fara, i motsats till övriga delar av Storbritannien, där abort tillåts fram till graviditetsvecka 24. Förra veckan debatterades ett lagförslag i Nordirlands parlament som gick ut på att legalisera abort när det ofödda barnet inte kan överleva utanför livmodern samt vid incest eller våldtäkt. Med 59 röster mot 40 röstade parlamentsledamöterna mot förslaget. Inför debatten hade hälsoministern uppmanats att sammankalla en kommission för att utreda frågan om abort och rapportera tillbaka inom sex månader.
– Det är glädjande att majoriteten av parlamentsledamöterna röstade för att upprätthålla livets okränkbarhet. Det har pågått en mediekampanj för att undergräva våra ofödda barns rättsliga skydd, men tack och lov har politikerna motstått den samordnade pressen, sade Callum Webster från lobbygruppen Christian Institute till Belfast Telegraph efter omröstningen.

Nordirlands kommission för mänskliga rättigheter anklagade parlamentet för att försumma kvinnors rättigheter:
– Våra förtroendevalda har försummat de grundläggande rättigheterna för utsatta kvinnor och flickor i de svåraste omständigheterna, när de kunde ha löst situationen, säger kommissionären Les Allamby.

Källor: Catholic Herald (www.catholicherald.co.uk) och Belfast Telegraph (www.belfasttelegraph.co.uk)