Ny dödshjälpslag i Kanada utan samvetsfrihet för läkare?

29 februari 2016
I Kanada rekommenderar ett parlamentsutskott att läkarassisterat självmord omedelbart möjliggörs för vuxna med "svåra och obotliga" medicinska tillstånd – inklusive psykiska sjukdomar – och så småningom även för "mogna minderåriga".

Utskottet presenterade förra veckan 21 rekommendationer till regeringen inför ett kommande utkast på en ny dödshjälpslagstiftning, i enlighet med ett utslag i landets högsta domstol förra året. Läs mer >> De nya reglerna bör genomföras i två steg, anser utskottet. Det första med omdelbar verkan för vuxna som upplever "oacceptabelt" fysiskt eller psykiskt lidande. Det andra steget "senast tre år efter det första" skall utvidga lagen till "kompetenta, mogna minderåriga."

Patienterna måste utvärderas till fullo av två läkare, oberoende av varandra, för att säkerställa att de har kapacitet att ge informerat samtycke, enligt rekommendationerna.

I utskottrapporten rekommenderas att läkare med samvetsbetänkligheter bör tvingas hitta någon som inte har något emot att ge läkarassistans till självmord. Läs mer >> Utskottet rekommenderar därför att alla offentligt finansierade vårdenheter – även kyrkliga – blir tvungna att ge dödshjälp och assisterat självmord. Detta går utöver rekommendationer från andra instanser, som föreslagit att institutioner som är emot dödshjälp bör låta någon utomstående utföra dödshjälp i deras lokaler. Kanadas läkarförening har framhållit att dödshjälp och assisterat självmord skulle kunna tillhandahållas, utan att förtrycka samvetsfrihet, genom att läkare måste remittera till kollegor som vill ge dödshjälp.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)