Ny studie med global abortstatistik ifrågasätts

16 maj 2016
Enligt en studie publicerad förra veckan i The Lancet görs det 56 miljoner aborter varje år i hela världen, vilket innebär att en av fyra graviditeter i världen slutar i abort. Studien har dock redan ifrågasatts och bedöms av kritiker vara ett sätt att bana väg för spridning av preventivmedel och global legalisering av abort.

Studieförfattarna, som är knutna till amerikanska Guttmacher Institute, hävdar i The Lancet (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30380-4) att det globala antalet aborter minskar. Guttmacher Institute är en privat, amerikansk forskningsgrupp som stödjer aborträttigheter.

I studien jämförs antalet aborter globalt mellan 2010 och 2014 med det antal som gjordes 1990-1994. Även om det totala antalet aborter har ökat med mer än fem miljoner de senaste tio åren, minskade antalet aborter per kvinna. Globalt ligger antalet aborter nu på 35 per 1 000 kvinnor mellan 15 och 44 år – en tillbakagång från 40 på 1990-talet. Enligt studien är tillbakagången av antalet aborter per 1 000 kvinnor inte jämnt över hela världen: "Antalet aborter har minskat kraftigt sedan 1990 i den utvecklade världen men inte i utvecklingsländerna", skriver författarna. De skriver vidare att abort i de flesta utvecklade länder är lagligt, medan det är förbjudet enligt lag i länder med högre antal aborter. "Att säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård kan hjälpa miljontals kvinnor att undvika oönskade graviditeter och säkerställa tillgång till säkra aborter" menar artikelförfattarna.

Slutsatserna har kritiserats på olika håll: Michael New, professor i nationalekonomi vid Ave Maria universitetet i Florida påpekar att ofödda barns juridiska ställning påverkar antalet aborter i hela världen:
– Det finns noggranna folkhälsouppgifter som visar att förekomsten av aborter i hög grad påverkas av dess rättsliga status. Det finns en hel del forskning som visar att lagstiftning som är för människolivet har effekt. I en litteraturöversikt från Guttmacherinstitutet pekar minst 15 studier på att Medicaids [USA:s sjukvårdsprogram] finansiering av abort markant ökat antalet aborter, säger han till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Michael New pekar vidare på att majoriteten av de länder som genom lag begränsar abort finns i Afrika, Sydamerika och Mellanöstern, där fattigdom är mycket vanligare än i västvärlden där abort är lagligt. I dessa länder förekommer också flera sociala problem, som kan öka efterfrågan på abort. Journalister från traditionella medier misslyckas i regel med att få med dessa aspekter, och tillförlitligheten i andra länders sjukvårdsstatistik kan ifrågasättas, speciellt vad gäller antalet aborter i länder där abort är begränsad enligt lag, menar Michael New. Uppfattningen att fri tillgång till preventivmedel minskar antalet aborter strider mot studiens egna slutsatser:
– Av alla områden i världen ökar antalet aborter mest i det preventivmedelsvänliga Västeuropa. Mellan 1990 och 2014 ökade antalet aborter där med 38 procent. Kanske är tillgång till preventivmedel inte lika effektivt som författarna hävdar, säger Michael New.

Denna tes bekräftar slutsatserna från studier som genomförts i både Sverige (doi:10.1136/sti.78.5.352) och Spanien (Contraception, Vol. 83, Issue 1, p82–87), som kommit fram till att antalet aborter stiger med ökad användning av preventivmedel.
– Vetenskapen har bevisat bortom rimligt tvivel att tillgång till preventivmedel inte minskar antalet aborter. I själva verket är det den liberala tillgången till preventivmedel som bidrar till fler aborter, säger Judie Brown, organisationen American Life Leagues grundare.

Den nya studiens slutsatser om sambandet mellan preventivmedel och abort är också missvisande, eftersom hormonella preventivmedel – särskilt långtidsverkande, som t.ex. hormonspiral – kan verka abortframkallande:
– De flesta former av medicinsk abort framkallas genom ett hormonpreparat som dödar embryot under den första levnadsveckan. Detta orsakar abort, snarare än att minska antalet. Det är hög tid att författarna i The Lancet tar en ordentlig titt på de fakta man presenterar och medger att propaganda aldrig utgör god vetenskaplig forskning, säger Judie Brown till LifeSiteNews.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)