Ny studie om utvecklingen av dödshjälp i Belgien

14 september 2016
En ny studie om utvecklingen av dödshjälp i Belgien visar en ökning av rapporterade fall sedan dödshjälp blev tillåten samt att inställningen till dödshjälp bland läkare och patienter blivit mer tillåtande med tiden.

Studien har publicerats i medicintidskriften Canadian Medical Association Journal (CMAJ) (doi: 10.1503/cmaj.160202) och har gått igenom utvecklingen av dödshjälp varje år efter legaliseringen 2002, då läkare tilläts att avsiktligen avsluta en patients liv på hennes uttryckliga begäran. Regeringen införde garantier för att skydda patienter, däribland en tvärvetenskaplig granskningskommitté för att säkerställa att varje fall utförs enligt juridiska riktlinjer.

De belgiska forskarna fann att antalet officiellt rapporterade fall av dödshjälp i Belgien ökat varje år från 235 (2003) till 1807 (2013). Medan dödshjälp de första åren främst förekom bland patienter med cancer, som var under 80 år och avled hemma, noterade de efter ett par år en ökning av personer med andra tillstånd än cancer samt personer över 80 år. Dödshjälp ökade också bland människor utan dödlig sjukdom eller med psykiska störningar, antalet är dock relativt litet.

”Resultaten kan tyda på en ökning av antalet förfrågningar från dessa grupper i takt med att de blev alltmer medvetna om den lagliga möjligheten att begära dödshjälp. Resultaten kan också återspegla en minskning av motvilja att ge dödshjälp till dessa grupper i takt med att läkare blev mer erfarna och samhället blev mer bekant med sådana fall”, skriver professor Kenneth Chambaere och medförfattarna, som forskar om vård i livets slut vid Vrije universitet i Bryssel och universitetet i Gent.

Studien kom också fram till att specialister inom palliativ vård i allt högre grad rådfrågas i samband med dödshjälp, fastän det inte är ett lagkrav. ”Ökningen av dödshjälp bland patienter utan cancerdiagnoser och utan dödliga sjukdomar betonar vikten av noggrann utvärdering och övervakning av dödshjälp, eftersom dessa situationer ofta är mer komplexa och kan omfatta psykiska störningar och ’livströtthet’”, heter det vidare i artikeln.

”Med tanke på skillnader i utvecklingen mellan olika lagstiftningar och även inom Belgien [Flandern och Vallonien] är det klart att samhälleliga och kulturella sammanhang spelar en nyckelroll i hur dödshjälp har anammats efter legaliseringen”, avslutar artikelförfattarna.

Liksom tidigare studier rekommenderat, uppmanar även forskarna bakom den nya studien en ”noggrann övervakning av dödshjälp, som skall ge relevanta insikter för utvärdering av dödshjälp, som kan informera debatten om eutanasi i hela världen”. Läs mer >>

Källa: Science Daily (www.sciencedaily.com)