Nya riktlinjer för dödshjälp vid demens i Nederländerna

11 januari 2016
I Nederländerna har hälsoministeriet reviderat sina riktlinjer för att möjliggöra även allvarligt dementa patienter att få dödshjälp om de tidigare har efterfrågat det.

De nya riktlinjerna medger att patienter ofta inte verkar lida outhärdligt på grund av sin demens men att de ändå kan lida av tillstånd som svår ångest och smärta. "I sådana fall kan läkaren ge dödshjälp, även om patienten inte kan göra det tydligt i ord eller gester. Det måste dock finnas en tidigare skriftlig begäran om dödshjälp från patienten", heter det i hälsoministeriets riktlinjer.

Riktlinjerna har uppdaterats för att ge läkare större rättssäkerhet. En del demenspatienter har tidigare fått dödshjälp trots osäkerhet om huruvida det är lagligt, men många läkare har inte velat ge dödshjälp till dementa patienter. Läs mer >>

De nya riktlinjerna innehåller även instruktioner för hur en dödshjälpsförfrågan bör formuleras. Patienterna uppmanas att hålla kontakt med sin läkare för att säkerställa att deras önskemål efterföljs.

Det nederländska läkarsällskapet KNMG har gått ut med krav på att läkare bör ha rätt att vägra utföra dödshjälp, efter nyheten om att nederländska dödshjälpsförespråkare arbetar för att göra ett läkemedel tillgängligt, som skulle möjliggöra patienter att själva tar sitt liv.
– Dödhjälp är bara ett av alternativen, det måste finnas utrymme för överväganden. Vill vi verkligen att regeringen tillåter ett livsavslutande piller, som är tillgängligt för alla? Hur ska vi skydda de utsatta mot trycket från omgivningen, mot sina egna impulsiva handlingar? Läkaren är nu åtminstone en viktig säkerhet, som ser till att rimliga alternativ inte förbises och dödshjälpens resurser inte missbrukas. Det blir aldrig ”du frågar, vi injicerar”, säger KNMG:s ordförande i Rutger Jan van der Gaag.

Källor: NL.Times (www.nltimes.nl) och BioEdge (www.bioedge.org)