Oenighet i Nederländerna om dödshjälp för friska människor

24 november 2016
Skall även friska människor kunna få hjälp att begå självmord? I Nederländerna möter hälsoministerns planer på detta hård kritik, och inför nedskärningar inom äldreomsorgen anses utvidgningen av dödshjälp av många rentav cynisk.

Hittills har bara sjuka människor vilkas lidande bedöms som outhärdligt, utan hopp om återhämtning och under vissa förutsättningar, haft rätt till dödshjälp. Nu vill den nederländska hälsoministern Edith Schippers gå ett steg längre och även tillåta dödshjälp för gamla och friska människor, som anser att de levt färdigt.

Enligt en undersökning stöds förslaget av 70 procent av medborgarna, berättar ministern:
"Studier har visat att denna önskan förekommer i alla samhällsskikt. Inte bara välutbildade, emanciperade medborgare vill ha denna möjlighet, men det innebär inte att de kommer att använda sig av den. Det är för många en tröstande tanke att om de vill, skulle de ha möjligheten. Det finns alltid skrämmande fall med gamla människor som drar en plastpåse över huvudet. Denna förtvivlan är verklighet. Och det handlar inte om undantag!"

Precis som enligt den nuvarande dödshjälpslagstiftning, går det nya förslaget ut på att äldre och friska, som önskar få hjälp att begå självmord, klart och vid upprepade tillfällen måste framföra sin vilja. Önskemålet skall prövas av så kallade "ledsagare", som måste utesluta alla alternativ, konsultera en läkare och svara inför en etikkommitté.

Huruvida förslaget kommer att gå igenom återstår att se. Kristdemokraterna och de små kalvinistiska partierna är starkt emot och talar om en "moralisk vändpunkt". Enligt dem handlar problemet snarare om att bekämpa ensamhet och att förbättra situationen på vårdhem. Medkänsla innebär att erbjuda möjligheter, inte döden, poängterar deras gruppledare Kees van der Staaij. Även för socialisterna går lagförslaget för långt. Det är cyniskt, menar gruppledaren Emile Roemer, att just hälsoministern kommer med förslaget, eftersom hon under många år har genomfört drastiska besparingar inom äldreomsorgen och därmed främjat ensamhet.

Källa: Deutschlandfunk (www.deutschlandfunk.de)