Ofödda har människovärde och rätt till liv, fastslår tysk domstol

29 augusti 2016
Efter en femårig rättsstrid har pro-life-rådgivare fått rätt mot staden München att få tala med gravida kvinnor utanför abortkliniker.

Nyligen rapporterade Respekt om en dom i Irlands högsta domstol som gick ut på att ofödda barn har alla rättigheter som födda barn har, enligt Irlands grundlag. Läs mer >> Nu har ett liknande domslut tagits i en tysk domstol. Det är domarna i förvaltningsdomstolen i München som fastslagit att det måste finnas utrymme i det tyska rättssystemet för "känslig rådgivning med särskilt hänsynstagande till kvinnans situation när det gäller abort. Lämpligt informationsmaterial får spridas tillsammans med erbjudan om fortsatt information (... ) inklusive om stöd vid ett beslut om att föda det ofödda barnet".
– Myndigheterna i München har i sitt förbud mot rådgivningen utanför abortkliniker alltid vägt kvinnors rätt till självbestämmande mot rådgivarnas rätt till åsiktsfrihet, utan hänsyn till de ofödda barnens rätt till liv och rådgivarnas rätt till tros- och samvetsfrihet. Domstolens beslut är en banbrytande milstolpe för rådgivning utanför abortkliniker, säger advokaten Stefan Brandmaier till den tyska tidningen Die Tagespost.

I domen (Az: m. 22 K 15,4369) heter det: "Enligt författningsdomstolens rättspraxis har ofödda mänsklig värdighet och rätt till liv (...). Oföddas rätt till liv är en självständig rätt till liv, som inte är beroende av mammans godkännande. Statens plikt att skydda det ofödda barnet består även gentemot mamman. Abort måste i princip anses som fel under hela graviditeten och därmed vara förbjuden enligt lag. Det ofödda barnets rätt till liv får inte, inte hellerunder en begränsad tid, överlämnas till ett juridiskt obundet beslut av tredje part, även om det är mamman. Författningsdomstolens rättskipning är bindande för Tysklands domstolar och myndigheter".

Domarna fastslår att rådgivning utanför abortklinikerna är tillåten enligt grundlagen, även om inte alla medel är tillåtna. Att helt förbjuda rådgivning går emot ”rådgivarnas rätt till aktiv välgörenhet mot mamman och hennes ofödda barn”. Staden München kan överklaga domen men advokaten Stefan Brandmaier tror att chansen att lyckas är låg med tanke på förvaltningsdomstolens välgrundade dom.

Källa: Die Tagespost (www.die-tagespost.de)