Ojämlik mödravård inte bara i fattiga länder, enligt The Lancet

11 juni 2017
Enligt en artikelserie i facktidskriften The Lancet är risken att en kvinna dör vid förlossning en på 36 i Afrika söder om Sahara, jämfört med en på 4 900 i rikare länder. Trots att professionell mödravård funnits till för fler kvinnor de senaste 25 åren har en av fyra gravida kvinnor fortfarande inte tillgång till kvalificerad förlossningsvård.

Uppskattningsvis 210 miljoner kvinnor blir gravida varje år och 140 miljoner barn föds. Enligt en artikelserie i The Lancet är förekomsten av mödrahälsovård i världen mycket varierande. Risken att en kvinna dör vid förlossning är en på 36 i Afrika söder om Sahara, jämfört med en på 4 900 i rikare länder och en på 5 800 i Storbritannien, skriver The Lancet.

Även om andelen förlossningar med hjälp av utbildade barnmorskor ökade från 57 procent till 74 procent mellan 1990 och 2013, varnar artikelförfattarna för att många kvinnor i fattiga och lantliga områden inte har tillgång till mödravård, och att den mer tillgängliga mödravården inte nödvändigtvis innebär att den är av hög kvalitet.
– Det finns fortfarande omkring 53 miljoner kvinnor som inte får någon vård alls kring förlossningen. Om man tillhandahåller vård av låg kvalitet förhindrar man inga dödsfall. Det finns en stor andel inrättningar, som kallas förlossningsenheter, som saknar rinnande vatten, elektricitet och utbildad personal, påpekar Wendy Graham från London London School of Hygiene and Tropical Medicine, som samordnat rapporteringen i The Lancet.

Där kvinnor utnyttjar mödrahälsovården kan vårdkvaliteten variera kraftigt; vissa får för lite omsorg och ibland upptäcks vårdbehov för sent, enligt The Lancet. Det förekommer inte bara i låginkomstländer, som Afrika söder om Sahara, utan även i hög- och medelinkomstländer på grund av social ojämlikhet: svarta kvinnor dog oftare i samband med förlossning i New York 2010 än kvinnor i Nordkorea eller Vietnam.

Den motsatta änden av skalan är också av intresse, skriver författarna, med hänvisning till övermedikaliserade förlossningar som t.ex. för många kejsarsnitt och igångsatta förlossningar samt onödiga ultraljudsundersökningar och överdriven förskrivning av antibiotika.
– I länder som Brasilien och delar av Latinamerika sker ca 40 procent av förlossningarna med kejsarsnitt, det har blivit mycket vanligt. Aldrig i livet att 40 procent av kvinnorna behöver kejsarsnitt, säger Wendy Graham.

I jämförelse är det ett av fyra barn i England och Wales som föds med kejsarsnitt, jämfört med nästan 19 procent av förlossningarna globalt. "Globalt sett ökar antalet kejsarsnitt och medicinskt opåkallade kejsarsnitt är vanliga", skriver artikelförfattarna. Författarna visar också att cirka 27 miljoner fall av allvarliga graviditetsrelaterade komplikationer inträffade 2015 inklusive blödning och problem vid aborter. De påpekar att mödravården behöver påverkas av den ökande mångfalden i de hälsoproblem, som påverkar gravida kvinnor, samt trenden att få barn senare i livet. Andra utmaningar ligger i att allt fler flyttar till städerna, liksom ökningen av fetma, enligt författarna.
– Den nya rapporten visar att det finns en växande klyfta mellan de som har och de som inte har. Vi har kommit långt i att få ner mödradödligheten men vi är definitivt inte i mål ännu. Det handlar inte bara om att öka antalet vårdinrättningar, det handlar också om kvinnors ekonomiska ställning i samhället. Det handlar inte bara om att öka kvaliteten på mödravården, det handlar också om utbildning, näringstillförsel och jämlikhet. Och det handlar inte bara om låginkomstländer, det är också något vi ser i rika länder, säger Katja Iversen, ordförande för organisationen Women Deliver.

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)