Oklahoma förbjuder abort efter diagnos om Downs syndrom

10 maj 2016
I USA har delstaten Oklahoma, i fotspåren av delstaterna North Dakota och Indiana, godkänt ett lagförslag som förbjuder abort efter fastställd diagnos om Downs syndrom och andra genetiska avvikelser.

Förra året var Oklahoma bland de första amerikanska delstaterna som förbjöd den kontroversiella abortmetoden "dilation and evacuation", som görs i USA vid de flesta sena aborter.

Det nya lagförslaget presenterades nyligen av den republikanske senatorn Greg Treat och innebär att abort, efter att föräldrarna fått reda på en diagnos om Downs syndrom eller annan genetisk avvikelse, skall förbjudas. En gravid kvinna eller förmyndare får stämma läkare som bryter mot lagen och läkaren riskerar straffrättsliga påföljder, avstängning eller indragen läkarlegitimation.

Oklahomas senat godkände lagförslaget med 39 röster mot sex, och det kommer nu att behandlas av en kommitté för att bekräfta de sista detaljerna.

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och The Washington Times (www.washingtontimes.com)