Oregon publicerar årsrapport om läkarassisterat självmord

01 mars 2016
I USA är delstaten Oregon för många förebild för lagstiftning om assisterat självmord. Rapporten "Death with Dignity" för 2015 visar att antalet dödsfall ökar stadigt. Sedan lagen antogs 1997 har totalt 1 545 personer fått ett recept utskrivet för att ta livet av sig med en dödlig medicin, varav 991 har avlidit genom att ta läkemedlen.

Enligt dödshjälpslagen i Oregon, Death with Dignity Act, får obotligt sjuka, vuxna invånare i delstaten erhålla och använda recept från sin läkare för självintagande av dödliga doser läkemedel. Enligt lagen skall även en årlig rapport sammanställas. I fjol fick 218 personer ett sådant recept men bara 132 avled. Skillnaden beror på att vissa  sparar medicinen tills de är redo att använda den, medan andra avlider innan de hunnit inta den och några försvinner från den officiella statistiken. Av de 218 människorna i fjol tog 125 medicinen och avled; 50 avled innan de intog den; fem avled utan att man vet om medicinen hade använts, och för 38 personer finns det ingen information om huruvida de använde medicinen eller om de fortfarande lever.

Befolkningen i Oregon är jämfört med andra amerikanska delstater något äldre, fler är vita, fler lever ensamma och utbildningsnivån är högre än genomsnittet. De som avlider pga. assisterat självmord är oftare vita och har högre utbildningsnivå än delstatens övriga befolkning.

Okontrollerad smärta är en ofta förekommande motivering för krav på legaliserat assisterat självmord. I Oregons statistik för 2015 nämndes "otillräcklig smärtlindring eller oro för det" av 29 procent men statistiken visar inte hur många som faktiskt upplevde olidlig smärta. De tre främsta orsakerna till självmorden som uppgavs var "mindre möjlighet att delta i aktiviteter som gör livet roligt" (96 procent); "att förlora autonomin" (92 procent) och "förlust av värdighet" (75 procent).

För ungefär 80 procent av de 132 dödsfallen finns det ingen information om hur lång tid det tog mellan att läkemedlet intogs och döden, eller om det fanns svårigheter. Statistiken för 2015 har endast utförlig information om 27 dödsfall; vid fyra av dessa förekom komplikationer som kräkning eller kramper. Det tog patienterna mellan fem minuter och 34 timmar att dö – men sådana uppgifter finns endast för 25 patienter. Under tidigare år har det tagit upp till 104 timmar (mer än fyra dagar) att avlida.

Sedan 1997 har sex patienter återfått medvetandet efter att ha intagit den dödliga dosen. De har inte tagits upp i statistiken som assisterade självmord och hur och om de har avlidit går inte att verifiera.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)