Organdonation utan samtycke i Nederländerna

14 september 2016
Det nederländska parlamentet har med knapp majoritet enats om ett kontroversiellt lagförslag om organdonation. Förslaget går ut på att medborgare kan registreras som organdonatorer även om de inte uttryckligen har samtyckt.

Det var 75 ledamöter som röstade för lagförslaget om att utvidga antalet organdonatorer och 74 emot i det nederländska parlamentet i Den Haag.

Hittills är det bara de som uttryckt en tydlig önskan att donera som registrerats som organdonatorer. Enligt den nya lagen skall alla medborgare tillfrågas om de vill donera sina organ efter döden eller inte, och de som inte yttrar sig kommer automatiskt att registreras som donatorer.

Första kammaren i parlamentet måste nu godkänna lagförslaget innan det träder i kraft.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)