Över 2 000 dödshjälpsfall i Belgien i fjol

02 februari 2016
Antalet fall av dödshjälp i Belgien har nu överstigit 2 000 för första gången sedan legaliseringen 2002.

Den belgiska kontrollkommissionen för dödshjälp presenterade nyligen den nya statistiken: det totala antalet registrerade fall för 2015 var 2 021, en ökning med mer än 100 från 2014. Antalet fall av dödshjälp i Belgien har ökat stadigt sedan 2002: 1 000 fall överskreds för första gången 2011 (1 133) och antalet fall har därefter ökat stadigt.

Wim Distelmans, ordförande i kontrollkommissionen, menar att ökningen hänger ihop med att läkare allt oftare rapporterar sina fall av dödshjälp. Han påpekar också att det faktiska antalet dödsfall i fjol kan vara mycket högre än vad som rapporterats:
– Kom ihåg att det kan finnas vissa dödshjälpsfall som inte anmälts, så vi kan inte säga säkert hur läget är, säger han till den belgiska nyhetsbyrån Belga.

Belgien utvidgade sin lagstiftning 2014 till att tillåta dödshjälp för minderåriga som lider av obotliga sjukdomar, om de är i stånd att ta rationella beslut om sitt liv. Enligt Wim Distelmans har kommissionen ännu inte fått någon begäran om dödshjälp för en minderårig.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)