Överbefolkning är en myt – det finns för få barn, menar forskare

06 september 2016
Samtidigt som många aktivister kräver mer tillgång till abort och preventivmedel har ny forskning funnit att många familjer i hela världen vill ha fler barn, inte färre. Många saknar dock det stöd de behöver för att uppnå den storlek på sin familj som de skulle vilja ha.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av den brittiska tidskriften The Economist och resultaten kommenteras av de ansvariga forskarna med att världen "lider brist på barn". Resultaten motsäger den ofta förekommande tesen att kvinnor lider skada när de inte har bättre tillgång till preventivmedel och abort. "Vi har också funnit att tillgången till preventivmedel sällan är en större fråga. Få unga kommer att få fler barn än de vill, på grund av att pålitliga preventivmedel inte var tillgängliga för dem. Undersökningen signalerar också en global övergång. Att döma av de sammanslagna önskemålen från föräldrar och blivande föräldrar, är det mer lidande som orsakas av att ha för få barn än för många", heter det i rapporten.

The Economist frågade människor i 19 länder och upptäckte att en majoritet av familjerna hade färre barn än de ansåg som idealet. De frågade hur många barn de tillfrågade har, hur många de räknar med att få och hur många de helst skulle vilja ha. Man bad också de tillfrågade att förklara hur de har påverkats av att uppnå eller inte uppnå det perfekta antalet barn. I 11 av de 19 länderna var familjens storlek mindre än vad de tillfrågade såg som ideal, medan åtta länder rapporterade familjestorlekar som överskrider människors ideal.

Enligt undersökningen anser 39 procent av dem i USA som tror att de kommer att få fler barn än sitt ideal att de är mer nöjda med livet pga. detta, medan bara åtta procent tycker synd om sig själva. Indier och Pakistanier är ännu gladare över att få större familjer än det de ser som idealet. I alla utom ett av de tillfrågade västländerna upplevs en mindre familj än vad man skulle vilja ha oftare som dåligt än bra. Att inte ha några barn alls var särskilt smärtsamt. Dessutom svarade bara sex procent av dem under 35 år att de har större familjer än sina ideal pga. bristande preventivmedel.

Undersökningen fann att ekonomiska problem är den största frågan för de flesta familjer, som vill få fler barn. Fattigdom, levnadskostnader, ekonomisk turbulens i länder som Grekland och dyra fertilitetsbehandlingar var andra förklaringar till att familjer hade färre barn än de skulle vilja ha.

Källa: LifeNews (www.lifenews.com)