Patienter som får stamceller åldras snabbare, visar ny studie

08 juni 2016
Vuxna som behandlats med stamceller åldras inom tio år efter behandlingen betydligt snabbare än sina syskon, visar en amerikansk studie, som rekommenderar att patientgruppen får noggrann övervakning för att förutse och hantera sjuklighet och förhindra för tidig död.

Respekt har tidigare rapporterat om att det görs mer än 40 000 stamcellstransplantationer i Europa varje år. Läs mer >> Nu pekar en studie i facktidskriften JAMA Oncology (2016; doi: 10,1001 / jamaoncol.2016.0855) på att det förekommer skörhet och ökad risk att dö i förtid efter transplantation av hematopoetiska stamceller, de celler som ger upphov till alla blodceller, en behandling som används vid bl.a. leukemi och andra blodsjukdomar.

Redan för tre år sedan kom en amerikansk studie fram till att barn, som med hjälp av en stamcellstransplantation överlevt cancer, visar tidiga tecken på ökad skörhet i vuxen ålder. De saknar ofta muskelstyrka och uthållighet och deras rörelser är långsamma. I tidig trettioårsålder verkar många av dem ha åldrats i förtid.

En annan amerikansk forskningsgrupp har nu gjort liknande iakttagelser i en studie bland 998 vuxna patienter, som har fått en stamcellstransplantation när de var runt 35 år. Majoriteten hade leukemi eller lymfom och överlevde tack vare transplantationen. I genomsnitt åtta år senare visade många tydliga tecken på ökande skörhet, som ett BMI under 18,5, snabb trötthet, fysisk inaktivitet, långsamhet i trappor och fysisk svaghet.

Patienterna i den aktuella studien behandlades mellan 1974 och 1998, men sedan dess har behandlingarna förbättrats, och artikelförfattarna förväntar sig därför att dagens patienter kommer klara stamcellstransplantationerna bättre med hjälp av noggrann övervakning för att förutse och hantera sjuklighet och hindra en för tidig död.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)