Påve Franciskus gör prästers möjlighet till absolution vid abort permanent

24 november 2016
I en apostolisk skrivelse vid avslutningen av Barmhärtighetens jubelår i helgen gav påven samtliga präster även fortsatt möjligheten att ge absolution till kvinnor som ångrar en abort, något som påven för ett år sedan bestämde skulle gälla i samband med det nyss avslutade jubelåret.

I skrivelsen heter det: ”På grund av detta behov, att varje hinder undanröjs mellan begäran om försoning och Guds förlåtelse, ger jag från och med nu alla präster tillstånd, att i kraft av sitt ämbete, ge absolution till dem som har begått synden abort. Vad jag beviljade begränsat till perioden för jubelåret kommer tidsmässigt att utökas, oberoende motsatta bestämmelser. Jag vill återigen med all min kraft betona att abort är en allvarlig synd, eftersom det gör slut på ett oskyldigt liv. Med lika stor kraft kan och måste jag säga att det inte finns någon synd som inte kan nås och omintetgöras genom Guds nåd, om det finns ett ångerfullt hjärta, som ber om försoning hos Fadern. Må därför varje präst vara en ledsagare som ger stöd och tröst för botgörare på dennes resa till särskild försoning”, skriver påven.

I många katolska stift, även Sverige, har det sedan länge varit så att alla präster haft befogenhet att ge syndernas förlåtelse för abort. Skrivelsen förändrar därför inte något här i landet.

Ett jubelår är ett särskilt heligt år som brukar firas vart 25:e år. Det senaste var år 2000. Barmhärtighetens jubelår inleddes i Rom den 8 december 2015, på den obefläckade avlelsens högtid, och avslutades den 20:e november i år, på Kristus konungens högtid. Ett jubelår är en möjlighet att fördjupa sin tro och att leva sin kristna vittnesbörd med ett förnyat engagemang.

Källor: Vatikanen (w2.vatican.va) och Stockholms katolska stift (www.katolskakyrkan.se)