Påven tydlig om abort och dödshjälp i sitt nya dokument om familjen

11 april 2016
Påven Franciskus tar bland många ämnen upp konstgjord befruktning, abort och dödshjälp i sin apostoliska exhortation Amoris laetitia (Kärlekens lycka).

I en så kallad apostolisk exhortation, dvs. sammanställning efter de två biskopssynoderna om familjen 2014 och 2015, som offentliggjordes i fredags, behandlar påven en lång rad av de frågor som rör familjen. Vad gäller Kyrkans lära om konstgjord befruktning skriver han att "den tekniska revolutionen inom mänsklig fortplantning möjliggör manipulering av själva fortplantningen, vilket gör den oberoende av det sexuella förhållandet mellan en man och en kvinna. På så sätt har mänskligt liv och föräldraskap blivit skilda realiteter, som i stort kan styras av önskemål från individer eller par. Det är en sak att vara förstående för mänsklig svaghet och livets komplexitet, och ett annat att acceptera ideologier som försöker särskilja aspekter av verkligheten som inte kan skiljas åt. Låt oss inte falla för synden att försöka ta Skaparens plats. […] Skapelsen kommer före oss, och måste tas emot som en gåva".

När det gäller abort ser påven "familjen som en helig plats för livet, den plats där livet uppkommer och vårdas, det är en fruktansvärd motsägelse när den blir en plats där liv avvisas och förstörs". Rätten till liv är omistlig och "ingen påstådd rätt till sin egen kropp kan rättfärdiga ett beslut att avsluta det liv, som är ett mål i sig självt och som aldrig kan betraktas som en annan människas ‘egendom’".

Påven tar även upp den i vissa länder omfattande befolkningskontrollen: även om vissa stora familjer kan känna behov av "att begränsa antalet barn […] avvisar kyrkan bestämt statligt påtvingade ingripanden till förmån för preventivmedel, sterilisering och abort. Sådana åtgärder är oacceptabla även på platser med höga födelsetal, men också i länder med oroväckande låga födelsetal".

Påven bekräftar hur värdefull adoption är, som en lösning för oönskade graviditeter som annars kan leda till abort. "Att adoptera ett barn är en kärlekshandling, att erbjuda gåvan av en familj till någon som inte har en. Det är viktigt att lagstiftningen underlättar adoptionsprocessen, framför allt när det gäller oönskade barn, för att förhindra deras abort eller att de överges".

Fortplantning åligger äktenskapet, skriver påven, och barn är en gåva men inget man har rätt till. Han betonar även att "valet av adoption eller att vara fosterförälder också kan uttrycka den fruktsamhet, som kännetecknar äktenskapet".

Om dödshjälp skriver påven: "Familjen skyddar mänskligt liv i alla dess stadier, inklusive det sista. Följaktligen påminns de som arbetar i sjukvårdsinrättningar om sin moraliska plikt till samvetsvägran. På samma sätt känner Kyrkan det angeläget att hävda rätten till en naturlig död, utan aggressiv behandling och dödshjälp".

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)