Påvliga livsakademin får utökade uppgifter

08 november 2016
Påvliga livsakademin har fått nya stadgar och därmed även nya ansvarsområden som bland annat gäller köns- och generationsfrågor, individuella rättigheter, humanekologi och förhållandet mellan människa och miljö.

Påve Franciskus har reviderat stadgarna för Påvliga livsakademin (Pontificia Academia pro Vita). Akademins grundades 1994 och dess verksamhetsområde är enligt de i lördags publicerade nya stadgarna inte bara "att främja och skydda människoliv i alla stadier av existensen", utan även att främja respekten mellan könen och olika generationer samt individuella rättigheter, "humanekologi" och förhållandet mellan människa och miljö. Ledamöterna, som tillsätts av påven, kommer inte längre att ha sitt uppdrag på livstid utan i femårsperioder.

Att stadgarna förändrades var ett resultat av att kurian, dvs. Vatikanstatens förvaltning, genomgår en strukturomvandling. Livsakademin kommer nu särskilt att samarbeta med det nyskapade dicasteriet för lekmän, familj och liv. För att bli hedersmedlem i livsakademin kommer en utnämning av påven att behövas, och det kommer inte att, som hittills, att räcka att man fyllt 80. Dessutom har en ny typ av medlemskap för unga forskare under 35 år införts.

Akademin kommer även fortsättningsvis att arbeta med frågor om skydd av människoliv och vetenskapliga grunder för Kyrkans beslut inom detta område. Ny ordförande för livsakademin är ärkebiskop Vincenzo Paglia, tidigare ordförande för Påvliga familjerådet, och till sin hjälp har han 70 vetenskapsmän som ingår i akademin som vanliga ledamöter.

Källa: Katholische Nachrichten (www.kath.net)