Polens regering stöder alternativa metoder till assisterad befruktning

10 maj 2016
I december förklarade den nytillträdda polska regeringen att de ämnar avsluta statlig finansiering av provrörsbefruktning från mitten av 2016. Hälsominister Konstanty Radziwill vill istället införa ett "nationellt program för fortplantning" och föreslår den mer naturliga och framgångsrika metoden NaPro Technology.

Enligt hälsoministern kommer diagnos, behandling av infertilitet samt förebyggande åtgärder att finansieras inom det nya programmet.
– Att behandla infertilitet kan inte begränsas till provrörsbefruktning, därför måste regeringen kunna föreslå andra lösningar och finansiera dem lika, säger Konstanty Radziwill.

Han anser att det är "missbruk" att föreslå provrörsbefruktning till infertila par utan att undersöka orsaken till deras infertilitet. Han vill utveckla NaPro Technology, som inte bara är billigare och enklare utan också mer effektivt utan att vara etiskt kontroversiellt.

NaPro Technology har utvecklats av den amerikanska professorn Thomas W. Hilgers, gynekolog och specialist inom reproduktionsmedicin, och är ett samlingsnamn för undersökningar och behandlingar som går ut på att lösa underliggande orsaker till infertilitet.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)