Regionala skillnader i Kanadas riktlinjer för assisterat självmord

16 juni 2016
Läkarassisterat självmord är nu tillåtet i Kanada men varje provins har sitt eget regelverk. Provinsen Ontario går t.ex. så långt som att tillhandahålla de dödliga läkemedlen gratis.

Kanadas högsta domstol fastslog förra året att ett förbud mot assisterat självmord strider mot grundlagen och dess bestämmelser om medborgares fri- och rättigheter, samt gav parlamentet ett år på sig att skriva om lagen. Läs mer >> Läkarassisterat självmord kan sedan början av juni ges till samtyckande och "beslutskompetenta vuxna, över 19 år, som lider av svår och obotlig sjukdom". Läkare kommer att tillåtas, men inte tvingas, assistera vid självmord. Läs mer >>

Flera kanadensiska provinser har förberett sig för den nya lagen genom att ta fram riktlinjer baserat på domen i högsta domstolen. Eric Hoskins, hälsominister i Kanadas näst största provins Ontario, meddelade förra veckan att läkemedel som används för assisterat självmord skall vara gratis i provinsen, och att man kommer att se till att patienter som vill ha hjälp att ta livet av sig kan få kontakt med läkare som inte har något emot att hjälpa dem. Under de senaste månaderna har redan många kanadensare fått tillstånd av domstolar att få läkarassisterat självmord innan den nya lagstiftningen har vunnit laga kraft. Läs mer >> Även i provinsen British Columbia meddelar hälsoministern att läkarföreningar har ändrat vissa föreskrifter och uppmanar hälsovårdsmyndigheterna att utse en särskild samordnare för läkarassisterat självmord. Quebec var den första provinsen i Kanada som införde sin egen dödshjälpslagstiftning i december förra året. Det första fallet gällde en patient som dog efter en injektion av en läkare.

Kanadas hälsominister Jane Philpott är kritisk till de nya regionala riktlinjerna som hon ser som inkonsekventa och otillräckliga för att skydda läkare och patienter.
– Från och med i morgon kan man bli ombedd att göra något som man aldrig har blivit ombedd att göra innan, att hjälpa människor att avsluta sina liv. Vi kommer att ha ett lapptäcke av olika strategier för att skydda utsatta, eftersom skyddsåtgärderna varierar över landet. Även om jag tror på att Kanadas vårdgivare utför sitt ansvar ansvarsfullt och etiskt, menar jag också att enbart riktlinjer som vägledning är otillräckligt med tanke på det man kommer att bli ombedd att göra, sade hälsoministern Jane Philpott, som tidigare arbetade som husläkare, på en nationell hälsokonferens i Ottawa förra veckan.

Källor: ViceNews (news.vice.com) och The Star (www.thestar.com)