Rekommendationer i USA angående barn med dna från tre personer

15 februari 2016
Amerikanska vetenskapsakademin, National Academy of Sciences, har lämnat sin slutrapport om barn med arvsanlag från ”tre föräldrar” till läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA). Den rapporterande expertkommittén menar att metoden under vissa villkor kan vara "etiskt acceptabel".

För att undvika att defekta gener från mitokondrierna, en del av cellen utanför cellkärnan, ges vidare till barn finns en ny metod där man för över en äggcellkärna från en drabbad kvinnas ägg i en frisk kvinnas ägg, en metod som fortfarande befinner sig på ett mycket tidigt stadium. Barnet som föds kommer att ha dna från två kvinnor – vanligt dna från en kvinna och mitokondrie-dna från en annan – samt dna från sin pappa, och man talar därför ibland om embryon med "tre föräldrar". Metoden har varit godkänd i Storbritannien sedan februari 2015. Läs mer >>

Amerikanska vetenskapsakademin rekommenderar nu att tillåta metoden i USA endast för manliga embryon, för att begränsa effekterna av genetisk förändring på framtida generationer (eftersom endast kvinnor kan föra defekta mitokondriegener vidare). Rekommendationerna skulle innebära att de embryon man tar fram för att använda metoden kommer att väljas ut efter kön och "skulle garantera att efterföljande generationer inte kommer att påverkas av eventuella biverkningar av denna mycket kontroversiella ivf-behandling", skriver vetenskapsakademin.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)